Vliv spotřeby a výroby na životní prostředí v EU

26. dubna 2013
Vliv spotřeby a výroby na životní prostředí v EU

Spotřeba a výroba zboží a služeb je v zemích EU ve vztahu k životnímu prostředí neudržitelná. Hlavní problém spočívá v nedostatečném oddělení vývoje zátěží životního prostředí z ekonomických aktivit a vývoje výkonnosti ekonomiky, v tzv. decouplingu, konstatuje zpráva EEA.

V období ekonomického růstu by tak hrozilo, že se tlak na životní prostředí ještě zvýší a jeho stav se zhorší. EEA vytvořila metodiku pro kvantifikaci zátěží pocházejících ze spotřeby a výroby, která by měla napomoci k přijímání vhodných opatření.

Analýza EEA umožňuje politickým činitelům vhodně cílit investice a informační kampaně takovým způsobem, aby dopad vzorců spotřeby a výroby na životní prostředí poklesl. Zpráva využívá dvou metodických přístupů. Na úrovni výroby hodnotí přímé tlaky na životní prostředí způsobené například těžbou nerostných surovin, výrobou elektřiny nebo zemědělským hospodařením. Druhý přístup hodnotí nepřímé tlaky způsobené spotřebiteli. V každém výrobku a službě je totiž skryta zátěž životního prostředí, která souvisí s jeho výrobou (např. emise do ovzduší), dopravou (emise, hluk, zábory území) i s poskytováním služeb (např. spotřeba elektrické energie, produkce odpadů). Čím větší je spotřeba, tím je vytvářena větší potenciální zátěž. Cílem je, aby výrobky a služby vznikaly s co nejmenšími měrnými zátěžemi životního prostředí (na jednotku produkce), a aby byly spotřebovávány zejména ty výrobky a služby, které tuto podmínku splňují.

Zpráva EEA uzavírá, že dosavadní snižování zátěží životního prostředí v EU bylo způsobeno zejména technologickým vývojem na straně výroby, zatímco na straně spotřeby je ještě velký prostor k dalšímu zlepšování. Původní anglické znění aktuality je zde, metodická příručka zde.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů