Krátce - různé

15. dubna 2013
Krátce - různé

Znalci vyzdvihují, že vůz LaFerrari je velmi šetrný k životnímu prostředí, což se údajně o předchozích autech značky Ferrari říci nedalo. List Financial Times napsal, že emise 574 gramů na kilometr u světově nejrychlejšího auta "je skoro zázrak". Ve srovnání s modelem Enzo z roku 2002 je skoro o 50 procent výkonnější a má o 50 procent nižší emise.

Vláda projednala úsporná opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014, jejichž realizace povede k úspoře téměř 8,6 miliardy korun, mimo jiné převedení činnosti Státní energetické inspekce na Českou obchodní inspekci, Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu,

CENIA oznamuje všem uživatelům svých webových služeb, že poskytování informací bylo centralizováno do helpdesku EnviHELP, který je dostupný na adrese helpdesk.cenia.cz a nahrazuje helpdeskové nástroje těchto agend: ISPOP, IRZ, CLP, Environmentální ekonomika a management, Odpady, Dobrovolné nástroje, ETAP, BAT, IPPC, EIA/SEA, REACH.K položení dotazu je připraven formulář. Pro nové žadatele je nutná jednoduchá registrace: jméno + e-mailová adresa, která zajistí bezpečné doručení odpovědi. Uživatelé, kteří mají vytvořen účet v ISPOP, mohou využít přístupové údaje do ISPOP a nemusí provádět další registraci. Případné dotazy k fungování EnviHELP je možno adresovat na info@cenia.cz.

Prohlášení ministra zemědělství Petra Bendla k projednání novely zákona o vodovodech a kanalizacích
Část novely zákona nařizující majitelům vodovodních přípojek platit jejich opravy byla do zákona přidána na podnět Úřadu ombudsmana. Ten poukazoval na spory mezi majiteli přípojek a provozovateli sítí. Ti se často zdráhají opravovat na své náklady přípojky, které jsou už po době životnosti. Vysoké náklady na už neúčinné opravy pak zahrnují do ceny vodného a stočného. Patřičná úprava novely potom byla Úřadu ombudsmana zaslána. Výhrady k ní žádné nepřišly. Poté, co sám Úřad tuto část napadl, se Ministerstvo zemědělství dohodlo se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny PČR odložit projednávání zákona o dva měsíce. V té době se zástupci Ministerstva zemědělství sejdou se všemi zainteresovanými stranami, tedy Sdružením oboru vodovodů a kanalizací, Svazem měst a obcí a dalšími dotčenými subjekty. Výsledkem bude taková podoba novely, která zamezí zbytečnému plýtvání při správě a provozu vodovodních sítí a zároveň s ní budou souhlasit všichni, jichž se týká. Záměrem novelizace zákona o vodovodech a kanalizacích totiž rozhodně není finančně zatížit majitele přípojek, ale právě zamezit zbytečným ztrátám, které zatěžují peněženky nás všech.

Aktualizace Implementačního dokumentu

Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí schválil formou per rollam aktualizovanou verzi Implementačního dokumentu ke dni 21. 3. 2013 s účinností od 3. 4. 2013.

Implementační dokument - verze k 21. 3. 2013, účinná od 3. 4. 2013

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů