Celostátní kontrola dovozců a distributorů náplní do elektronických cigaret nedopadla dobře

Celostátní kontrola dovozců a distributorů náplní do elektronických cigaret nedopadla dobře

Na základě podnětu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR provedla ČIŽP celostátní kontrolu dovozců a distributorů náplní do elektronických cigaret. Inspektoři všech oblastních inspektorátů ČIŽP od konce ledna 2013 do dnešního dne zkontrolovali 35 dovozců nebo distributorů těchto náplní.

Elektronická cigareta je zařízení, které zahřátím kapalné náplně (e-liquid) vytváří páru podobnou kouři. E-liquids se prodávají v lahvičkách o objemech od 10 do 30 ml, a jejich složení je proměnlivé; většinou je tvoří nikotin, propylenglykol nebo glycerol a různá aromata. Obvyklé koncentrace nikotinu v prodávaných e-liquids se pohybují v rozmezí od 0 do 36 mg/ml, běžný e-liquid tak může obsahovat až 1080 mg nikotinu. E-liquids s výše uvedenými obsahy nikotinu jsou klasifikované jako toxické nebo zdraví škodlivé a nebezpečné pro životní prostředí. Letální dávka nikotinu pro člověka je většinou uváděna v rozmezí 0.5-1.0 mg/kg. Smrtelná dávka pro dospělého člověka je tak mezi 30 a 60 mg. Ti, kdo tyto náhradní náplně do elektronických cigaret používají, by tedy měli dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi a mít je uloženy na bezpečném místě tak, aby k nim nemohly ani děti, ani domácí mazlíčci.

Tyto náplně jsou z pohledu chemického zákona směsmi a jejich distributoři tak musí dodržovat požadavky zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) a navazujících právních předpisů (včetně evropské legislativy).

Směsi jsou prodávány po celém území ČR. Bylo zkontrolováno více než 170 různých směsí s různými přidanými aromaty - od prostého tabáku až po mentol či borůvku. Většina kontrolovaných směsí pocházela z Číny.

ČIZP provedenými kontrolami zjistila, že většina společností nedodržela chemický zákon nebo evropské předpisy. Oldřich Jarolím z odboru odpadového hospodářství ředitelství ČIŽP k výsledkům celoplošné kontroly uvádí: "Nejčastějším porušením je nedostatečné označení chemické směsi výstražnými symboly - například lebkou - a povinnými větami (R a S větami). Označení je přitom jediným informačním zdrojem pro spotřebitele, ze kterého se dozví o závažném riziku pro jeho zdraví."

Poměrně časté byly také chyby v balení e-liquids - scházely hmatatelné výstrahy pro nevidomé a uzávěry odolné proti otevření dětmi. Dovozci a distributoři také v některých případech neprovedli klasifikaci nebezpečné směsi podle chemického zákona nebo nepředávali spolu s výrobkem správné bezpečnostní listy v českém jazyce.

Osm z provedených kontrol bylo již uzavřeno; ve všech těchto případech bylo konstatováno porušení chemického zákona. Inspekce následně s kontrolovanými společnostmi zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů