Energetika Sýrie

20. května 2013
Energetika Sýrie

V posledních letech se v Sýrii výrazně zrychlila výstavba elektrických zdrojů a celý systém doznal značné modernizace a to především díky financování z Arabských rozvojových fondů, EU a z Japonska. Podle údajů z Ministerstva pro elektrickou energii činí instalovaný výkon elektráren 7.518 MW, což je zhruba 3x více než před 10 lety. Do rozvoje energetiky byly investovány 2 mld. USD. Sýrie disponuje navíc výkonem 17 000 MW drobných zdrojů, převážně dieselagregátů v různých průmyslových podnicích. Přibližně 50 % zdrojů ME je poháněno parními generátory, dále hydrogenerátory (1 210 MW) a plynovými turbínami (1 840 MW). Výroba elektrické energie zdrojů ME vzrostla z 15,5 mld. KWh v roce 1995 na 43,308 mld KWh v roce 2009. Vláda v posledních letech rozpracovává možnost podílu soukromého sektoru na výrobě elektrické energie.

V roce 2001 podepsala Sýrie dohodu o propojení energetických soustav s Egyptem a Jordánskem. Libanon se připojil do soustavy v průběhu roku 2004, na řadě je v příštím roce i Turecko. V roce 2007, resp. v roce 2008 byly podepsány smlouvy o spolupráci v energetickém sektoru s Tureckem, Irákem a Íránem.

Sýrie nemá v současné době dostatek elektrické energie. Postupně se však provádějí přestavby elektráren na kombinovaných cyklus, aby se mohly využívat zásoby zemního plynu. Podíl plynových elektráren se má ze současných 50 % zvýšit na 75 %. Vláda uvažuje též o zapojení ekologicky čistých výrobních zdrojů, jako je sluneční a větrná energie. V centru aktivit pro příští léta zůstává především zkvalitnění distribuční sítě pro omezení vysokých ztrát v rozvodné soustavě a dokončení projektu propojení sítí s Tureckem a Irákem. Elektrifikace venkovských oblastí dosáhla 99,4 %. Výroba i distribuce jsou zcela v rukou státu, cena elektřiny je státem dotována. Vláda připravuje projekty typu BOT, avšak zatím chybí komplexní strategie a mechanismus pro vstup soukromého sektoru do tohoto odvětví.

.

Alternativní zdroje elektrické energie

Sýrie stále zpracovává strategii výroby el. energie z tzv. obnovitelných zdrojů a v roce 2010 byly vypsány první tendry na výstavbu a provozování fotovoltatické a větrné elektrárny.

Vodní zdroje

Důležitým segmentem ekonomiky je zásobování vodou pro domácnosti a zemědělství. Dle syrských údajů je provozováno 137 přehrad a nádrží o celkové kapacitě 15,6 mld. m3. V Damašku se projevuje sezónní nedostatek vody, neboť je z valné části závislý od horského pramene Fiji. Jeho výkon kolísá a výrazně se snižuje v horkých letních měsících. Část problému způsobují ztráty v potrubí, které dosahují asi 30 %.

ZDROJ: businessinfo.cz, kráceno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů