Pozvánka na seminář ZMĚNY V MONITOROVÁNÍ, VYKAZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VE TŘETÍM OBCHODOVACÍM OBDOBÍ

Tento seminář je určen pro podnikové ekology, pracovníky odpovědné za monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, ekologické poradce a další zájemce o danou problematiku.

23. května 2013
Pozvánka na seminář ZMĚNY V MONITOROVÁNÍ, VYKAZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VE TŘETÍM OBCHODOVACÍM OBDOBÍ

Proč se zúčastnit:

Letošní rok byl posledním rokem druhého obchodovacího období, kdy provozovatelé zapojení v EU ETS odevzdávali výkazy o emisích skleníkových plynů za předchozí rok podle starých pravidel. Vzhledem k tomu, že provozovatelé musí změny v pravidlech vykazování i ověřování související s přechodem do třetího obchodovacího období zohlednit již při činnostech a sběru dat v letošním roce, zařadili jsme do programu vzdělávací a osvětové činnosti TÜV SÜD Czech seminář pro odbornou veřejnost, zaměřený na novinky v oblasti monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a v obchodování s emisními povolenkami.

Seminář je pořádán společností TÜV SÜD Czech, která je držitelem autorizace k ověřování emisí skleníkových plynů.

Termín a místo konání: 18.06.2013, TÜV SÜD czech, Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

Cena: 1980,- Kč (bez DPH)/ osoba

Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.

Informace a přihlášky: Ivana Kroupová, ivana.kroupova@tuv-sud.cz,Telefon: 724 743 419

Program:

9:00 - 9:30 Prezence

9:30 - 10:15 Změny ve 3. obchodovacím období, legislativa, aktuální informace z MŽP

Ing. Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí ČR

10:15 - 10:30 Přestávka na kávu

10:30 - 11:15 Změny v monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů

Mgr. Eva Hejralová, Ministerstvo životního prostředí ČR

11:15 - 11:50 Změny v ověřování emisí skleníkových plynů

Ing. Soňa Hykyšová, TÜV SÜD Czech

11:50 - 13:00 Oběd

13:00 - 13:45 Novinky v obchodování s emisními povolenkami

Kateřina Kolaciová, Vertis Environmental Finance Ltd.

13:45 - 14:15 Praktické zkušenosti z ověřování emisí skleníkových plynů

Ing. Soňa Hykyšová, TÜV SÜD Czech


Odborný garant:

Ing. Soňa Hykyšová

manažerka pro oblast životního prostředí

TÜV SÜD Czech

Email: sona.hykysova@tuv-sud.cz

Tel: 602 389 354

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů