RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ ČEŠI UŠETŘILI PITNOU VODU NA 42 DNÍ

RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ ČEŠI UŠETŘILI PITNOU VODU NA 42 DNÍ

Češi recyklací elektra za loňský rok ušetřili 9 milionů tun ropy, 198 tisíc MWh elektrické energie a 885 milionů litrů vody. To vše v době, kdy neustále roste cena těchto komodit. Čechům se tak podařilo přispět životnímu prostředí ještě větší měrou než v roce 2011. Vyplývá to z nejnovější analýzy environmentálního vyúčtování neziskové organizace ASEKOL.
"Díky občanům České republiky ASEKOL sběrem a recyklací televizí, monitorů a drobného elektra v ČR jen za loňský rok uspořil například více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než jeden den," říká Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL. Zároveň se ušetřilo 885 milionů litrů vody, což odpovídá množství, které celé Česko vypije za 42 dní. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou.
Čísla vyplývají z environmentálního vyúčtování, které ASEKOL každoročně připravuje. "Vyúčtování vychází z tzv. LCA (Life Cycle Assessment) analýzy, která hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování televizorů, PC monitorů a drobného elektra až do okamžiku finální recyklace," vysvětluje Hana Ansorgová. ASEKOL v těchto dnech rozesílá výsledky obcím, aby se každý občan dozvěděl, kolik ušetřil.
Výsledky sběru za rok 2012 ASEKOL přepočetl na ušetřenou energii, suroviny a vodu, a také na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu. Konkrétně se jednalo o téměř 17 140 tun odevzdaných vysloužilých spotřebičů - 453 tisíc televizorů, 185 tisíc monitorů a 4 165 tun drobného elektra.
"Ukazuje se, že recyklace elektra může přispět k řešení problémů se zásobami zdrojů, jako je voda nebo ropa," říká Ansorgová. "Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze Země," doplňuje Ansorgová.
Mezi kraji dopadl v environmentálním vyúčtování v přepočtu na obyvatele nejlépe Zlínský kraj, kde se podařilo sběrem elektroodpadu za loňský rok například snížit produkci CO2 o 5,7 kg na jednoho občana. Takové množství CO2 vyprodukuje automobil za 37 km jízdy. Na druhém místě skončila Vysočina, třetí je Praha.
Přínos sběru a recyklace televizí, monitorů a drobného elektra pro životní prostředí v roce 2012 v ČR
TV + Monitory
Drobné elektro
Celkem
Množství sebraných kg za rok 2012
12 974 114
4 165 198
17 139 312
Úspora elektrická energie (MWh)
96 737
101 006
197 743
Úspora ropy (l)
1 873 706
7 175 803
9 049 509
Úspora primárních surovin (t)
6 361
1 874
8 235
Úspora vody (m3)
499 982
385 697
885 679
Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)
94 672
79 972
174 644
Snížení produkce CO2 (t CO2 ekv.)
25 903
18 577
44 480
Úspora produkce skleníkových plynů díky vytříděným televizorům, monitorům a drobnému elektru v jednotlivých krajích ČR v roce 2012
Kraj
Počet sebraných TV + PC monitorů
(ks)
Hmotnost sebraných TV + PC monitorů
(kg)
Hmotnost sebraného drobného elektra
(kg)
Snížení produkce skleníkových plynů (t CO2 ekv)
Snížení produkce skleníkových plynů na obyvatele (t CO2 ekv)
Zlínský
51 723
1 122 157
280 976
3 352
5,69
Vysočina
39 133
758 689
269 325
2 789
5,45
Hlavní město Praha
81 962
1 660 374
656 610
6 255
5,02
Olomoucký
43 913
938 644
256 894
2 928
4,59
Jihočeský
36 295
683 384
292 073
2 776
4,36
Pardubický
33 548
686 455
215 491
2 323
4,25
Liberecký
26 358
550 181
172 017
1 837
4,18
Středočeský
71 802
1 431 308
542 008
5 331
4,13
Plzeňský
35 452
716 310
198 862
2 326
4,06
Královéhradecký
31 361
626 214
216 372
2 238
4,04
Moravskoslezský
73 790
1 514 833
404 993
4 801
3,91
Jihomoravský
68 478
1 385 405
384 347
4 493
3,84
Ústecký
33 706
671 703
202 229
2 270
2,74
Karlovarský
10 774
228 457
73 001
763
2,52

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů