Pátek, 1. prosince 2023

Pozvánka na konferenci ODPADY A OBCE - Hospodaření s komunálními odpady

Ve dnech 12. a 13. 6. 2013 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové

Pozvánka na konferenci ODPADY A OBCE - Hospodaření s komunálními odpady

Pozvánka

na 14. ročník konference

ODPADY A OBCE - Hospodaření s komunálními odpady,

která se koná v rámci ODPADOVÝCH DNŮ 2013

ve dnech 12. a 13. 6. 2013 od 9hod.

v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové

Již čtrnáctým rokem se v Hradci Králové koná odborná konference Odpady a obce, která se pořádá v rámci cyklu odborných konferencí Odpadové dny. Také letos se na konferenci sejde široká odborná veřejnost a odborníci, kteří se budou vyjadřovat k odpadové problematice.

První den bude, jako tradičně, zakončen slavnostním večerem s vyhlášením výsledků devátého ročníku soutěže "O křišťálovou popelnici." Do hodnocení jsou zařazeny automaticky všechny obce, které jsou zapojené v systému EKO-KOM. V letošním roce se do finálového kola probojovala tato města: Hostivice, Vysoké Mýto, Třinec, Nové Město nad Metují, Olomouc, Vimperk, Sedlčany, Kunovice, Mikulov, Havlíčkův Brod, Nový Bor, Jeseník, Skalná a obec Zbůch.

Slavnostní večer s předáváním ocenění začíná 12. 6. 2013 od 20.00 hodin. Na konferenci i slavnostní večer jste zváni, akreditujte se, prosím, na kontaktu uvedeném níže.

Konference Odpady a obce 2013 se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářské komory ČR a města Hradec Králové.


PROGRAM KONFERENCE ODPADY A OBCE 2013

Středa 12. června 2013

8.00 - 9.00 prezence

9.00 - 17.30

Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR

Diskuze k připravovanému zákonu o odpadech a dalších zákonných normách, POH ČR.

Odpadové hospodářství v regionech

Spolupráce měst a obcí při rozvoji odpadového hospodářství v regionech a krajích ČR.

Zkušenosti s přípravou a realizací dlouhodobých koncepcí hospodaření s odpady.

Komunální odpadové hospodářství v Belgii

Představení modelu belgického odpadového hospodářství založeného na maximalizaci

materiálového a energetického využití odpadů.

Ekonomika odpadového hospodářství

Ekonomická bilance odpadového hospodářství obcí v ČR.

Zpětný odběr výrobků

Aktuální problematika zpětného odběru elektrozařízení a vybraných výrobků v ČR.

Spolupráce s obcemi.

Čtvrtek 13. června 2013

9.00 - 13.30

Komunální bioodpady

Systémy odděleného sběru komunálních bioodpadů - technicko-organizační řešení, nákladovost.

Možnosti využití komunálních bioodpadů ve vazbě na zemědělskou prvovýrobu.

Spolupráce zemědělců a obcí.

Recyklace využitelných komunálních odpadů

Plasty v komunálním odpadu.

Recyklovatelnost jednotlivých složek komunálních odpadů ve vazbě na jejich vlastnosti.

Recyklace PET.

Bioplasty a jejich vlastnosti z pohledu nakládání s odpady.

Potvrzení účasti a bližší informace:

- Tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., Šárka Nováková, tel.: 602 186 205, novakova@ekokom.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů