Kácení aleje mezi Ždírcem a Krucemburkem neproběhlo v souladu se zákonem

10. června 2013
Kácení aleje mezi Ždírcem a Krucemburkem neproběhlo v souladu se zákonem

Mezi Ždírcem nad Doubravou a Krucemburkem byla v březnu 2013 pokácena alej vzrostlých stromů. Důvody ke kácení byly údajně dva - nevyhovující provozní bezpečnost některých dřevin v aleji a oprava daného úseku silnice první třídy I/37. Ředitelství silnic a dálnic proto na základě povolení, vydaného MěÚ Ždírec nad Doubravou a Úřadem městyse Krucemburk, pokácelo na sto vzrostlých stromů.

Starosta Ždírce nad Doubravou sice tvrdil, že kácení proběhlo v souladu se zákonem, nicméně Česká inspekce životního prostředí na základě podnětu celou věc prošetřila a zjistila, že tomu tak nebylo.

ČIŽP ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy, na jejímž území byly stromy pokáceny, shledala v postupu MěÚ Ždírec nad Doubravou i ÚM Krucemburk celou řadu procesních i věcných chyb. Obecní úřady například ve svém rozhodování nevzaly v potaz skutečnost, že kácení stromořadí je činnost, která může významně změnit krajinný ráz, ve výroku rozhodnutí o kácení nebyly uvedeny specifikace dřevin, určených ke kácení; vydaná rozhodnutí nesplňovala náležitosti rozhodnutí dle příslušných ustanovení Správního řádu, dále nebylo provedeno vyhodnocení estetického a funkčního významu dřevin dle § 8 odst. 1 zákona (obecní úřady sice konstatovaly, že význam posoudily, ale nijak neodůvodnily, ani nepopsaly způsob tohoto posouzení); navíc nebyla uložena ani náhradní výsadba.

Vzhledem k tomu, že stromy již byly pokáceny, ale věc neproběhla v souladu se zákonem, ČIŽP zahájila správní řízení s Ředitelstvím silnic a dálnic o uložení pokuty za narušení krajinného rázu bez souhlasu Správy CHKO Žďárské vrchy. Příslušné úřady by navíc měly uložit náhradní výsadbu, která alespoň částečně nahradí újmu na dřevinách a krajinném rázu.

ZDROJ: Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů