Aktualizace Směrnice MŽP č. 12/2012 a Implementačního dokumentu

24. června 2013
Aktualizace Směrnice MŽP č. 12/2012 a Implementačního dokumentu

Ministerstvo životního prostředí vydává dodatek č. 1 ke směrnici č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 (životní prostředí).

Úprava se týká upřesnění způsobu stanovení způsobilých výdajů v Operačním programu Životní prostředí konkrétně článku 4, odstavce 3, kde došlo k redefinici časového určení způsobilosti výdajů. Dodatek stejně jako úplné aktuální znění směrnice 12/2012 naleznete ZDE.

Monitorovacím výbor OPŽP schválil aktualizaci Implementačního dokumentu s účinností od 20. 6. 2013, upraveny byly kapitoly 3, 5, 6, 10 a příloha č. 2. V kapitole 3.3.5 byla odstraněna povinnost realizovat projekt v rámci prioritní osy 3 pouze na území jednoho okresu a dále byly v kapitole 3.7.4. v rámci oblasti podpory 7.1 odstraněny informace o zrušeném odboru MŽP.

V kapitole 5 byly upraveny informace týkající se obecných pravidel způsobilosti výdajů - byly odstraněny informace týkající se způsobilosti nákladů až po akceptaci žádosti a informace zakazující zpětné financování projektů. V kapitole 6 týkající se výběrových kritérií a kritérií přijatelnosti byly upraveny odkazy na relevantní dokumenty. V kapitole 10.1 byly upraveny kontaktní údaje pro Řídicí orgán a dále odstraněn výčet členů Řídicího výboru. V příloze č. 2 Implementačního dokumentu byl doplněn komentář o rozpuštění alokace roku 2007 do následujících let.

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů