Oficiální účast ČR na mezinárodním veletrhu WasteTech 2013 v Moskvě

28. června 2013
Oficiální účast ČR na mezinárodním veletrhu WasteTech 2013 v Moskvě

Ve dnech 28. 05. - 31. 05. 2013 proběhl v Moskvě na výstavišti Krokus Expo 8. ročník WasteTech - mezinárodního fóra a výstavy, zaměřené na vodní a odpadové hospodářství, technologie ochrany životního prostředí a obnovitelných zdrojů, která probíhá pod záštitou Ministerstva přírodních zdrojů a ekologie RF, Ministerstva regionálního rozvoje RF a Mezinárodní asociace tuhých odpadů ISWA.
V letošním roce představilo své národní expozice 7 zemí (Rakousko, Německo, Izrael, Itálie, Čína, Finsko, Česká republika). Celkem se zde představilo na 363 vystavovatelů z 23 zemí světa. Oficiální účast ČR na tomto veletrhu zastřešovalo MPO ČR ve spolupráci s realizační firmou Maep s.r.o. a asociací Czech Water Alliance (CWA). V rámci oficiálního stánku ČR se představilo 11 českých firem z oboru odpadů a vodních technologií, CWA, CzechTrade a CzechInvest.

Realizátorem oficiální účasti na veletrhu byla firma Maep s.r.o., za Ministerstvo průmyslu a obchodu se výstavy zúčastnil pracovník Odboru řízení exportní strategie pan Ing. Vladimír Bomberovič. Své výrobky a služby prezentovali následující čeští vystavovatelé: ARKON Systém, s.r.o., BMH FACILITY, s.r.o., CWA, EKOSYSTEM, s.r.o., FORTEX, a.s, IN EKO TEAM, s.r.o., Kubíček VHS, s.r.o., PRESSKAN Systém, a.s., TOPOL WATER, s.r.o., VAPO, s.r.o. a WOMBAT, s.r.o. Pro prezentaci měla Česká republika vymezenou plochu o výměře 100 m2.

Dne 29. 5. navštívil českou expozici pracovník ekonomického úseku ZÚ Moskva. Za doprovodu projektového manažera si prohlédli expozici, pohovořili s vystavovateli a vyměnili si názory
na specifické podmínky úspěšné spolupráce s partnery z RF. Vystavovatelé se podělili se svými dosavadními zkušenostmi na trhu RF, hovořili o svých perspektivách a potenciálních oblastech spolupráce, které představují zájem jak české, tak i ruské strany.

V rámci veletrhu WasteTech probíhala řada doprovodných akcí, kterých se účastnili i čeští zástupci. Dne 29. 5. 2013 proběhl přímo na stánku české expozice za solidního zájmu návštěvníků seminář, na kterém vystoupil projektový manažer výstavy, přítomný zástupce ZÚ Moskva, zástupce CWA a poté se prezentovali také někteří vystavující. Z rozhovorů se zástupci českých firem jednoznačně vyplynulo, že návštěvníci a potenciální partneři jeví velký zájem o spolupráci, informují se a probíhají konkrétní jednání směřující k uzavření zajímavých obchodních smluv. Tento zájem vychází i z aktuálnosti tématu modernizace ruské ekonomiky a snaze federálního centra i ruských regionů o investice do oblasti odpadového a vodního hospodářství. Čeští výrobci přitom těží z dobré reputace svých technologií a dlouhodobých zkušeností z působení na ruském trhu, kde se již řada z nich může opřít o přesvědčivé reference.

Veletrh WasteTech má dlouholetou tradici, během níž se zapsal do povědomí každé společnosti, která se zabývá zpracováváním odpadů, obnovou energie či ochranou životního prostředí nejen v Rusku, ale také ve světě. Veletrh WasteTech se v posledních letech koná vždy ve dvouletém intervalu, přičemž v sudých letech se v této době koná akce s obdobnou problematikou - veletrh EcwaTech. Zatímco EcwaTech je zaměřen především na ochranu vodních zdrojů, WasteTech má širší záběr mj. i do oblasti tuhých odpadů. České firmy pod vedením asociace CWA se v posledních letech obou akcí, které jsou ve svém oboru v RF nejvýznamnější, účastní v obdobném složení. Nicméně je nutné podotknout, že zájem českých firem o účast na těchto akcích roste a letošního ročníku se zúčastnily i firmy, které se na ruském trhu teprve zabydlují. Toto je třeba hodnotit velmi pozitivně. Vzhledem k tomu, že veletrh WasteTech je poměrně odbornou, pro širokou veřejnost dosud nepříliš atraktivní, záležitostí, nemůže se tato akce pochlubit takovou návštěvností a širokým zájmem médií, jako tomu bývá u výstav např. z oboru potravinářství nebo strojírenství.

V případě Ruské federace se však jedná o velmi perspektivní, zatím ještě ne zcela nasycený trh, na kterém se i malé a střední české firmy již několik let velmi úspěšně prosazují díky svým technologiím a schopnosti přizpůsobit se konkrétnímu zákazníkovi. Je třeba konstatovat, že vodovodní a kanalizační systém je nejen v RF, ale i v dalších zemích SNS povětšinou v dezolátním stavu, kdy poslední významné investice zpravidla proběhly před 30 a více lety. Potenciál vzájemné spolupráce je tedy více než významný.

Veletrh WasteTech patří k významným specializovaným výstavám, na nichž mají české firmy jedinečnou příležitost prezentovat svou činnost na zahraniční půdě a získat tím nejen další zkušenosti, ale hlavně množství kontaktů.

Vzhledem k výše uvedenému je cílená prezentace na odborném veletrhu WasteTech bezpochyby přínosem nejen pro samotné účastnické firmy, ale i pro zviditelnění a prezentaci ČR jako spolehlivého partnera, který má co nabídnout. ZÚ Moskva doporučuje i v následujících letech realizovat oficiální účast České republiky jak na veletrhu EcwaTech, tak i WasteTech.

Více informací o veletrhu na www.waste-tech.ru.

ZDROJ: Businessinfo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů