Středa, 24. července 2024

93/13 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

93/13 Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

A) Zastavení podpory

. zastavuje podporu pro nové výroby energie z obnovitelných zdrojů uvedené do provozu po 31. prosince 2013

a) elektřina vyrobená

- z biomasy, biometanu, biokapalin,

- ve fotovoltaické elektrárně a bioplynové stanici,

b) teplo vyrobené z biomasy

. pro větrné elektrárny se navrhuje zachovat podpora pouze pro zdroje uvedené do provozu do 31. prosince 2014 a pro vodní elektrárny uvedené do provozu do 31. prosince 2015 a to z důvodu velké časové náročnosti dokončení rozestavěných projektů.

. zastavuje podporu po 31. prosince 2013 za decentralizovaný přístup do elektrizační soustavy,

. podpora zůstává zachována pro výrobu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

B) Fixace příspěvku na podporu OZE

. navrhuje zafixovat výši poplatku na podporu OZE v ceně elektřiny pro konečného spotřebitele na úrovni roku 2013, tj. 583,- Kč/MWh.

. vyčlení poplatků na podporu OZE a ostatních podporovaných zdrojů mimo ceny za přenos a distribuci elektřiny do zvláštní ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a podporou tepla.

C) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

. upravuje problematiku osob oprávněných instalovat zařízení využívajících energii z OZE, v této souvislosti se ruší původní ustanovení zákona - § 10e až 10 g a využití zákona č. 179/2006 Sb., o dalším vzdělávání, který řeší problematiku tvorby tzv. profesních kvalifikací.

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 28,36 kBuložitMateriálDokument MS WordDOC | 174 kBuložitPřílohaDokument MS WordDOC | 443,5 kBuložitFormulář pro připomínkyDokument MS WordDOC | 11,77 kBuložit
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů