Seminář o vyřazování jaderných zařízení a likvidaci radioaktivních odpadů - Velvyslanectví ČR v Římě

3. červenece 2013
Seminář o vyřazování jaderných zařízení a likvidaci radioaktivních odpadů - Velvyslanectví ČR v Římě

Dne 12.6.2013 uspořádalo Velvyslanectví ČR v Římě ve spolupráci s italskou státní společností Sogin a advokátní kanceláří Morandini seminář věnovaný vyřazování jaderných zařízení a likvidaci radioaktivních odpadů. Semináře se zúčastnilo pět českých společností: ÚJV Řež, Škoda JS, Škoda Praha Invest, Envinet a Isotrend, které měly možnost seznámit se s aktivitami Sogin a její dceřiné společnosti Nucleco. Vyřazování jaderných zařízení včetně uzavřených jaderných elektráren v Itálii se z hlediska objemu zakázek dostane v následujících letech do vrcholné fáze a společnosti Sogin a Nucleco jsou otevřené spolupráci s českými partnery. Jejich strategickým cílem je navázat mezinárodní spolupráci a začít se prosazovat i na zahraničních trzích. Zapojením do italského vyřazovacího programu mohou české společnosti získat kromě zajímavých zakázek také cenné reference a zkušenosti využitelné v budoucnu poté, co dojde k vyřazení jaderné elektrárny v Dukovanech. Velvyslanectví se této zajímavé a technologicky náročné oblasti chce nadále intenzivně věnovat. Sogin zároveň projevil zájem o uspořádání navazujícího semináře, na němž by s prezentacemi vystoupily tentokrát především české firmy, aby mohly lépe představit své aktivity, zkušenosti a komparativní výhody italským partnerům.

Dne 12.6.2013 se v reprezentativních prostorách Velvyslanectví České republiky v Římě uskutečnil seminář věnovaný vyřazování jaderných zařízení a likvidaci radioaktivních odpadů v Itálii. Seminář uspořádalo velvyslanectví ve spolupráci s hlavním partnerem společností Sogin a advokátní kanceláří Morandini.

Nejprve účastníky semináře přivítal pan velvyslanec Petr Buriánek, který ve svém úvodním projevu mimo jiné zdůraznil dlouholeté zkušenosti českých firem v této oblasti. Současně připomněl, že iniciativa uspořádání semináře zapadá do dlouhodobé strategie velvyslanectví podporovat česko-italskou spolupráci v technologicky náročných odvětvích s vysokou přidanou hodnotou. Pan velvyslanec také krátce představil pětici českých společností, jejichž zástupci na seminář přicestovali:

  • ÚJV Řež
  • Škoda JS
  • Škoda Praha Invest
  • Envinet
  • Isotrend

Poté se ujal slova generální ředitel společnosti Sogin pan Giuseppe Nucci, který představil tuto státem vlastněnou společnost. Hlavní náplní činnosti Sogin je vyřazování jaderných zařízení, zejména pak čtyř jaderných elektráren, které byly po černobylském neštěstí zastaveny. Sogin v dlouhodobé perspektivě bude disponovat finančními prostřeky v objemu 6,5 mld. eur, které by měly být použity na vyřazení italských elektráren, na výstavbu národního úložiště radioaktivních materiálů a na vybudování technologického parku. Mezinárodní aktivity Sogin se nyní soustřeďují především na projekt likvidace ruských jaderných ponorek, který je financovaný v rámci programu G8 na omezování jaderného arzenálu částkou 1 mld. dolarů italským státem. Společnost Sogin, která má přes 800 zaměstnanců, chce využít semináře k navázání kontaktů a spolupráce s českými firmami.

Další vystoupení bylo věnováno dceřiné společnosti Sogin, firmě Nucleco, jejíž generální ředitel Emanuele Fontani vystoupil s prezentací hlavních aktivit firmy. Společnost Nucleco působí v Itálii na devíti místech a je dodavatelem společnosti Sogin. Nucleco má své provozovny v osmi místech, kde se nacházejí italská jaderná zařízení (elektrárny, experimentální pracoviště a mezisklady), a dále v sídle Společného výzkumného centra Evropské komise v italské Ispře. Nucleco působí také v Rusku a nedávno vyhrálo tendr v Jaslovských Bohunicích. Nucleco má bezmála 160 zaměstnanců a jejím cílem je rozvíjet mezinárodní spolupráci v Itálii, ČR nebo ve třetích zemích. Generální ředitel Fontani uvedl, že Itálie může být pro české firmy velice zajímavým trhem díky nepoměrně vyšším ziskovým maržím (CZ: 4%; IT: 22%). Překážkou pro české firmy na italském trhu je podle jeho slov investiční náročnost realizace projektů, tuto slabinu však může vykompenzovat právě Nucleco díky svým zařízením, kterou jsou v současnosti využívána z 50% kapacity.

Podrobněji o jednotlivých vyřazovacích projektech Sogin hovořil dlouholetý pracovník společnosti pan Ivo Tripputi, který dnes pro Sogin pracuje jako konzultant. Sogin postupně získává od roku 2012 povolení, aby mohl zahájit vyřazování nefungujících jaderných zařízení. Byla popsána situace ve čtyřech zastavených jaderných elektrárnách: Trino (od r. 2012 povolení k vyřazení jaderného ostrova), Latina, Garigliano (od r. 2012 povolení k vyřazení jaderného ostrova), Caorso. Sogin může mimo jiné ČR nabídnout své zkušenosti s vyřazováním, protože tato otázka bude za několik let aktuální i u nás. Pokud jde o technologický park, který má vzniknout v místě budoucího národního úložiště, v tuto chvíli se teprve definují kritéria pro umístění úložiště samotného. Financování programu vyřazování jaderných zařízení v Itálii bylo nejprve kryto z fondu elektrárenské společnosti Enel, která měla v době uzavření jaderných elektráren k dispozici 800 mil. eur. Vzhledem k tomu, že tato částka byla nedostatečná, rozhodla italská vláda v roce 2001, že součástí tarifu za elektřinu bude příspěvek 2 eura ročně do fondu na financování projektů vyřazování.

Poslední příspěvek na téma nákupní politiky a nákupních nástrojů Sogin přednesla na semináři zástupkyně ředitele paní Silvia Signorini. Politika nákupů se řídí pravidly EU. Strategie nákupů je založena na principech transparentnosti, efektivity, kvality a vysoké inovaci. Na webových stránkách Sogin je sekce vyhrazená nákupům. Společnost se značně přiklání k tendrům. Zároveň má seznamy kvalifikovaných dodavatelů, mezi nimiž nechybějí zahraniční společnosti. V roce 2016 se očekává realizace největšího objemu prací a v roce 2015 by měl kulminovat počet výběrových řízení na dodavatele.

Poté dostali prostor zástupci všech pěti českých firem, aby vlastními slovy krátce popsali své aktivity v oblasti jaderné energetiky a nakládání s jadernými odpady.

Na závěr semináře bylo účastníkům nabídnuto drobné pohoštění a zástupci českých firem tak měli možnost navázat kontakty a zahájit jednání s představiteli Sogin, Nucleco a advokátní kanceláře Morandini, která již spolupracuje s některými slovenskými a českými společnostmi a pomáhá jim prosadit se v Itálii.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů