50 000 korun od Recyklohraní získala na likvidaci povodňových škod základní škola z Kralup nad Vltavou

Recyklohraní, společný projekt kolektivních systémů zajišťujících zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, věnovalo jedné ze škol postižených červnovými povodněmi finanční dar 50 000 korun na částečnou likvidaci škod. Zvolená škola - ZŠ Komenského z Kralup, kterou navštěvuje téměř 500 žáků, peníze použije na rekonstrukci školní zahrady, na kterou by jinak peníze nezbyly.

50 000 korun od Recyklohraní získala na likvidaci povodňových škod základní škola z Kralup nad Vltavou

Letošní červnové povodně zasáhly podle šetření České školní inspekce také 160 českých škol a celkové škody dosáhly částky 84,2 milionů korun, vyplývá to z aktuálních statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky*. MŠMT ČR připravuje rozvojový program na úhradu nových učebnic, učebních pomůcek a finanční odměny pro učitele, kteří pomáhali likvidovat následky povodní. Zbývající peníze, které školy nedostanou ani od pojišťoven, musí sehnat samy.

Pomoct školám formou finančního daru ve výši 50 000 korun se proto rozhodl také projekt Recyklohraní. Tento vzdělávací program pod záštitou MŠMT ČR (viz box) učí školáky a studenty odpovědnému přístupu k ochraně životního prostředí a recyklaci odpadů. "Recyklohraní funguje už šestým rokem, je do něj zapojeno téměř 3 000 českých škol. Protože jsme si vědomi své společenské zodpovědnosti vůči nim, rozhodli jsme se povodňovou pomoc zacíliti právě tímto směrem," říká Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP, která je jedním z partnerů Recyklohraní.

O padesátitisícový dar určený na částečnou likvidaci škod způsobených letošními povodněmi mohly požádat mateřské i základní školy, domy dětí a mládeže či mateřská centra. "Je to vůbec poprvé, kdy jsme se rozhodli školy podpořit finanční hotovostí. Povodňovým škodám totiž řada z nich čelí už potřetí za posledních jedenáct let a peníze se jim shánějí podstatně hůř než třeba v roce 2002," dodává Radoslav Chmela.

Padesátitisícový dar získala ZŠ Komenského z Kralup nad Vltavou

Na Recyklohraní o.p.s. se obrátilo několik subjektů, jejichž zástupci v souladu se zadáním výzvy zaslali žádost o pomoc, potvrzení o výši škod a tři fotografie postižených prostor. Podrobnější Informace o pravidlech podání žádosti o padesátitisícový dar najdete zde. Všechny žádosti následně posoudila komise složená ze zástupců projektu Recyklohraní. "Dar v hodnotě 50 000 korun získala ZŠ Komenského z Kralup nad Vltavou, kterou navštěvuje téměř 500 žáků. Důvod je prostý - tato škola leží v jedné z nejvíce postižených oblastí a škody, které tu letos voda napáchala, jsou obrovské," vysvětluje volbu komise Radoslav Chmela.

Za peníze od Recyklohraní budou mít žáci ZŠ Komenského novou zahradu

Základní školu Komenského v Kralupech nad Vltavou voda totálně zaplavila už v roce 2002, v roce 2010 se budově povodně vyhnuly, ale v červnu letošního roku opět napáchaly velké škody. "Povodňové škody letos dosáhly částky bezmála tří milionů korun. Voda zničila celé přízemí a suterén budovy - družinu, sklad učebnic a lyží, dílny i zahradu, plus technické zázemí jako je například klimatizace, rozvody vody plynu a elektřiny, kvůli kterým nemohla až do konce školního roku fungovat jídelna," vypočítává Jiřina Hereinová, ředitelka ZŠ Komenského. "Na rozdíl od roku 2010 je dnes složitější sehnat sponzorské dary a očekáváme, že i plnění pojišťovny bude nižší, tudíž jsme z daru od Recyklohraní měli velkou radost. Částka 50 000 korun půjde na rekonstrukci dvorku a zahrady, kde naši žáci rádi tráví čas v družině i o přestávkách a na kterou by jinak nejspíš peníze nebyly," říká Jiřina Hereinová.

Rekonstrukce ZŠ Komenského by měla proběhnout v létě, přesný rozsah a harmonogram prací vedení školy ještě nezná. Velká voda vyřadila tuto školu z provozu na dva týdny. Žáci prvního stupně se po sedmi pracovních dnech učili v náhradních prostorách, děti z druhého stupně zůstaly doma celé dva týdny, protože gymnázium, kam se měla výuka přesunout, bylo nakonec také evakuováno kvůli rozvodněnému potoku. Školní rok 2012/2013 tak učitelé dokončili v provizorních podmínkách bez provozu jídelny a ve zkráceném režimu výuky a místo opakovaní pedagogové s dětmi poslední dva týdny před vysvědčením doháněli zameškané učivo.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů