Inovace v Evropě - Životní prostředí a kulturní dědictví

19. červenece 2013
Inovace v Evropě - Životní prostředí a kulturní dědictví

S příchodem léta se stávají evropská muzea a dějiště významných historických událostí cílem návštěv milionů turistů. Stále vyhledávanějšími místy jsou však také jeskyně a katakomby, které odhalují neznámé cesty v podzemí.Technologické novinky financované z Evropských fondů napomáhají tyto výjimečné prostory udržovat a stejně tak i chránit návštěvníky a životní prostředí.

o Projekt 3NECULT zajišťuje efektivní využití energie k modernizaci historických budov, které omezuje emise skleníkových plynů, zlepšuje ochranu konstrukcí, pečuje o pohodlí návštěvníků a napomáhá uchovávat historické sbírky.Na tomto projektu se podílí řada restaurátorů, odborných techniků a urbanistů, společně s partnery z oblasti průmyslu a asociacemi zainteresovaných osob z celkem deseti členských států Evropské unie:České republiky, Belgie, Dánska, Francie, Itálie, Německa, Nizozemí, Rakouska, Španělska a Velké Británie.
Internetové stránky projektu / Video / Kontakty
Důležité datum: Mezi aktivity projektu 3ENCULT patří také Třetí evropský workshop k uchování kulturního dědictví (EWCHP), který se bude konat v Bozenu v Itálii ve dnech 16. - 17. září. Více informací naleznete zde.
o Projekt UNDERSAFE podporovaný z Evropských fondů umožňuje nepřetržitou detekci a včasné varování před situacemi, které by mohly ohrožovat bezpečí turistů a zaměstnanců v podzemních prostorách (uhlíkové monoxidové emise, sesuvy půdy...).Toto řešení také dokáže přizpůsobit počet návštěvníků tak, aby byl únosný v daném místě, aniž by byla poškozována fauna a flora nebo starověké malby.Na projektu vedeném Polskem se dále podílí Estonsko, Makedonie, Španělsko a Velká Británie.
Internetové stránky projektu / Kontakty
Letní měsíce však také často přinášejí extrémní výkyvy v počasí, které způsobily například povodně ve střední Evropě či lesní požáry. Ty v Evropě ročně zničí v průměru 500 000 hektarů plochy.Tyto přírodní katastrofy vyvolávají otázky, jak efektivně zajistit bezpečnost, zareagovat v případě nouze či jaká nastavit měřítka pro dostatečnou ochranu.
Díky projektu FIRELI se podařilo vyrobit speciální hadici, která dokáže odolat až 400°C po dobu 15 minut. Oproti současným parametrům, kdy hadice mohou být vystaveny 350°C maximálně po dobu jedné minuty, je to pokrok, který může zachránit mnoho životů.Tento nový druh hadice je určen na celosvětový trh v oblasti služeb požární a civilní ochrany i pro vojenské a neziskové organizace. Na projektu se podílí celkem devět partnerů v šesti zemích, kromě Španělska také Francie, Finsko, Itálie, Řecko a Velká Británie.
Internetové stránky projektu / Kontakty Případová studie
Cílem projektu FIRESENSE je využití nejnovějších monitorovacích technologií za účelem vývoje systému včasného varování. Ten dokáže upozornit příslušné orgány na případné ohrožení archeologických nebo kulturních památek ohněm nebo nebezpečnými výkyvy počasí.Toto řešení vyvinulo řecké konsorcium a spolupracuje s partnery z Turecka, Tuniska, Belgie, Nizozemí a Itálie.
Internetové stránky projektu / Video / Kontakty
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů