ČSN EN 50581 Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných láte

26. červenece 2013
ČSN EN 50581 Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných láte

Norma s názvem "Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek" již v českém jazyce.

ČSN EN 50581 Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek byla zařazena do soustavy ČSN a vyhlášena ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

České znění nabylo účinnosti dne 1. července 2013.

Tato norma, vyhlášená v září 2012, specifikuje požadovanou technickou dokumentaci, kterou potřebuje sestavit výrobce elektrických a elektronických zařízení, aby mohl doložit shodu s požadavky stanovenými v § 4 nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezování některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Bližší informace najdete na webových stránkách ÚNMZ; tištěné znění stojí 211,- Kč.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů