Povinnosti při označování detergentů

Označování detergentů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004o detergentech...

Povinnosti při označování detergentů

Toto nařízení stanoví pravidla, s jejichž pomocí má být dosaženo volného pohybu detergentů a povrchově aktivních látek prodetergenty na vnitřním trhu, a zároveň zajištěn vysoký stupeňochrany životního prostředí a lidského zdraví.

Detergentem se dle definice výše uvedeného nařízení rozumí každá látka nebo směs obsahující mýdlanebo jiné povrchově aktivní látky určené pro prací a čisticíprocesy. Detergenty mohou být v jakékoliv formě (kapalina, prášek, pasta, tyčinky, hrudky, tvarované kusy, kostky, atd.) a mohou být uváděny na trh nebo používány pro potřeby domácností, institucí nebo průmyslu.

Další výrobky považované za detergenty jsou:

  • "pomocné prací směsi" určené pro namáčení (předpírání), máchání nebo bělení oděvů, prádla, atd.,
  • "avivážní prací přípravky" určené ke zjemnění tkaninv procesech, které mají sloužit jako doplněk k praní tkanin,
  • "čisticí směsi" určené pro domácí použití jako univerzální čisticí prostředky nebo pro ostatní čištění povrchů (například materiálů, výrobků, strojů, mechanických zařízení, dopravních prostředků a souvisejícího vybavení,nástrojů, přístrojů atd.),
  • "ostatní čisticí a prací směsi" určené pro všechny ostatní prací a čisticí procesy.


Na obalech
, v nichž jsou detergenty nabízeny k prodeji spotřebiteli, musí být uvedeny čitelně, viditelně a nesmazatelně tyto informace:

a) název a obchodní název výrobku;

b) název nebo obchodní název či obchodní značka a úplná adresa a telefonní číslo osoby odpovědné za uvedení výrobkuna trh;

c) adresa, případně adresa elektronické pošty, a telefonní číslo, nakterém si lze vyžádat datový list uvedený v čl. 9 odst. 3.

Dále musí být na obalu detergentů uveden obsah v souladu se specifikacemi stanovenými v příloze VII A. Na obalu pracích prostředků pro spotřebitele a detergentů určených pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele musí být navíc uvedeny informace stanovené v příloze VII oddílu B.

PŘÍLOHA VII, A. Označováníobsahu

Uvedenározpětí hmotnostních procent se použijí pro udání obsahu složek uvedených v příloze VII, A, pokud jsou přidáványv koncentraci vyšší než 0,2 % hmot.:

- méně než 5 %,

- 5 % nebo více, avšak méně než 15 %,

- 15 % nebo více, avšak méně než 30 %,

- 30 % a více,

Pokud jsou přidávána konzervační činidla, musí být uvedena bez ohledu nakoncentraci a dále musí být uvedeny alergenní vonné látky.

Výše uvedená ustanovení ooznačování se použijí na obaly detergentů prodávaných veřejnosti. V případě potřeby musí být na obalu uveden též návod k použití a zvláštní bezpečnostní opatření.

U detergentů, které jsou určeny k použití v průmyslu a institucích, ale které nejsou dostupné veřejnosti, nemusí být splněny požadavky na uvedení informací na etiketě týkající se detergentů nabízených k prodeji spotřebiteli, jsou-li rovnocenné informace poskytnuty prostřednictvím technických listů, bezpečnostních listů nebo jiným vhodným způsobem.

Výše uvedenými požadavky však nejsou dotčena ustanovení týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a směsí.

Ing. Martina Stoszková, GRACILIS s.r.o.

www.gracilis.cz

Zdroj: nařízení ES 648/20004

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů