V Ostravě vysází desítky hektarů zeleně

28. srpna 2013
V Ostravě vysází desítky hektarů zeleně

Vedení města Ostravy se rozhodlo řešit negativní dopady znečištěného ovzduší a zlepšení ekologické stability území pomocí masivní výsadby nové zeleně za desítky milionů korun. Do dvou let tak bude na území Ostravy vysazeno téměř 114 tisíc stromů a více než 320 tisíc keřů.

V rámci tří projektů Izolační zeleň města Ostravy a projektu Zelená osa Vítkovic bude v období od května 2013 až do poloviny roku 2014 postupně vysazováno tisíce lip, javorů, platanů, dubů a bříz, které sníží množství tuhých znečišťujících látek v ovzduší. Celkem se jedná o 5,5 tisíc stromů 13,5 tisíc keřů.

"Cílem je snížení emisí tuhých znečišťujících látek o zhruba 53,5 tun ročně. Výsadba a regenerace zeleně oddělí obytnou zástavbu od dopravních koridorů a průmyslových podniků. Vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší, stromy rovněž zvlhčují vzduch a zlepšují tak jeho kvalitu," říká Dalibor Madej, náměstek primátora pro životní prostředí.

Další projekty spojené s výsadbou zeleně se zaměřují na vytvoření biocenter a biokoridorů. Zvýšení podílu původních keřů a dřevin má za cíl ochranu rostlin a živočichů v místě jejich přirozeného výskytu a zlepšení druhové rozmanitosti na území.

Předpokládaná hodnota všech projektů činí 130 milionů korun. Projekty jsou schválené ke spolufinancování EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Andrea Vojkovská
Tisková mluvčí MMO

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů