Senátoři nesouhlasí s novou směrnicí EU o jaderné bezpečnosti

10. září 2013
Senátoři nesouhlasí s novou směrnicí EU o jaderné bezpečnosti

Senátoři z podvýboru pro energetiku nesouhlasí s návrhem nové evropské směrnice o bezpečnosti jaderných zařízení. Podle nich tato směrnice způsobí členským státům pouze nárůst nákladů, aniž výrazně posílí bezpečnost jaderných zařízení, která je i tak v EU na vysoké úrovni. Stojí to v usnesení, které podvýbor k návrhu přijal. Nová evropská opatření jsou reakcí na havárii v japonské Fukušimě v roce 2011. Před zavedením budou muset nová pravidla schválit všechny členské země.

Předkládaný návrh směrnice podle senátorů do jisté míry narušuje státní suverenitu v otázce energetického mixu, protože umožňuje prostřednictvím vzájemného hodnocení jednomu nebo skupině členských států zasahovat do složení zdrojů výroby energie v jiném státě. Podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové obsahuje návrh také požadavky, které jdou proti nezávislosti národních dozorů, i když v něm komise na druhé straně rozšiřuje požadavky naopak na posílení nezávislosti dozorových úřadů jednotlivých zemí.

Česká republika se podle Drábové spolu s několika dalšími státy staví k návrhu novely směrnice velmi kriticky. Návrh podle ní mimo jiné nesměřuje k nápravě nedostatků, které by byly dokázány. Existenci nedostatků v současné platné úpravě podle ní neprokázaly ani zátěžové testy, které se uskutečnily po havárii ve Fukušimě. Evropská komise prý také nemá ani zpětnou vazbu ze členských států o tom, jak funguje dosavadní úprava.

Nově navrhovaná opatření zahrnují zejména povinnost každých šest let kontrolovat jaderné elektrárny. Nové jaderné elektrárny budou muset být navrženy tak, aby případné poškození reaktoru nemělo žádné dopady na okolí. Regulační orgány jednotlivých členských států EU budou mít rovněž za úkol navrhnout strategii pro komunikaci s veřejností v případě nehody. Občanům má být navíc poskytnut prostor v rozhodovacím procesu při udělování povolení pro nové jaderné elektrárny.

Stanoviskem podvýboru by se nyní měl zabývat senátní výbor pro EU, a pokud uzná za vhodné, bude se tímto evropským návrhem zabývat i Senát na některé příští schůzi. Pokud k němu zaujme stanovisko, měl by ho předseda Senátu předat Evropské komisi.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů