Europoslanci omezili používání biopaliv v dopravě

13. září 2013
Europoslanci omezili používání biopaliv v dopravě

Využívání potravinářských komodit pro výrobu biopaliv by mělo být omezeno na 6 %. Dále přitom platí Směrnice o obnovitelných energiích, která stanovila pro rok 2020 cíl 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů v celkové spotřebě energie EU a z toho 10% podíl tohoto druhu energie v dopravě. Zprávu v prvním čtení podpořilo 356 poslanců, 327 bylo proti a 14 se zdrželo hlasování.

Biopaliva první generace, vyráběná z potravinářských a energetických plodin, nesmí překročit do roku 2020 hranici 6 % energie spotřebované v dopravě. S výsledkem dnešního hlasování v EP ale není nikdo zcela spokojen. Výbor pro životní prostředí požadoval, aby podíl biopaliv první generace, nepřekročil do roku 2020 hranici 5,5% energie spotřebované v dopravě. Výbor pro energetiku podporoval strop ve výši 6,5%.


Právě Výbor pro energetiku a pravicové strany v Evropském parlamentu motivované svými pravicovými vládami dále požadovaly, aby do nových předpisů nebyly zahrnuty emise skleníkových plynů vznikající rostoucím užíváním zemědělské půdy k výrobě biopaliv, které představují tzv. nepřímé změny ve využívání půdy (ILUC).


Nezávislé studie potvrdily, že jev nepřímé změny půdy skutečně existuje a že může v důsledku zvýšit uhlíkovou stopu biopaliv až do té míry, že mají dokonce horší bilanci než některá tradiční fosilní paliva. Proto bylo naprosto zásadní, aby byl faktor nepřímé změny ve využívání půdy tentokrát začleněn do právních předpisů EU. To se i přes odpor pravice podařilo.


Europoslanec Pavel Poc (ČSSD) po hlasování uvedl: "Pravice naprosto zbytečně poslala zprávu do druhého čtení. Rozdíl dvou hlasů a následné schválení zprávy jasně prozrazuje, že šlo jen o hru na zdrženou. Prostě pro pravici jsou jako vždycky důležitější něčí zisky, než prospěch obyvatel a zdravý rozum!"


Parlament rovněž podpořil rychlý přechod k moderním biopalivům z odpadů a zbytků, pro něž je změna ve využívání půdy považována za nulovou.


Členské státy by nyní měly přijmout svou společnou pozici. Pokud se bude lišit od textu schváleného Parlamentem, bude následovat druhé čtení.


Zdroj: www.pavelpoc.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů