Začalo platit nové nařízení EU o biocidech

Dne 1.9.2013 vstoupilo v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.

Začalo platit nové nařízení EU o biocidech

V České republice však nyní ještě stále platí ZÁKON č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, v platném znění.

Biocidní přípravky uváděné na trh vEU mohou obsahovat pouze účinné látky, které byly zařazeny do přílohy II nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 - účinné látky. Typ použití přípravku musí korespondovat s typem použití účinné látky uvedené v legislativě. Vždy je potřeba sledovat aktuální znění této přílohy, neboťneustále dochází k novelizacím. U látek zařazených do přílohy II nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 dochází k jejich hodnocení jednotlivými státy EU. Jakmile jsou účinné látky dohodnoceny, zařazují se do přílohy I nebo IA směrnice 98/8/ES v kombinaci s jejich typem použití.

Jak tedy postupovat při uvádění biocidních přípravků na trh?

V tuto dobu je možné postupovat dvěma způsoby,jak uvádět biocidní přípravek na trh v České republice. Vždy ale musí přípravek obsahovat účinné látky z přílohy II nařízení Komise (ES) č. 1451/2007, které jsou přiřazené k určitému typu použití přípravku. První možností je, že biocidní přípravky obsahující látky uvedené pouze v příloze II nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 v platném znění, se mohou oznamovat na Ministerstvu zdravotnictví podle zákona č. 120/2002 Sb., v platném znění. Druhým způsobem se biocidní přípravky, obsahující látkypro které byla vydána směrnice o zařazení účinné látky do přílohy I nebo IA směrnice 98/8/ES,povolují u Evropské agentury podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 528/2012.

Nařízení č. 528/2012 zavádí také nové podmínky pro předměty ošetřené biocidním přípravkem. Ošetřený předmět je uveden na trh pouze tehdy, pokud všechny účinné látky obsažené v biocidních přípravcích, kterými byl ošetřen nebo které obsahuje, jsou uvedeny na seznamu nebo v příloze a jsou splněny veškeré určené podmínky nebo omezení.

Osoba odpovědná za uvedení takového ošetřeného předmětu na trh zajistí, aby označení obsahovalo povinné informace, pokud jsou splněny následující podmínky:

- v případě ošetřeného předmětu obsahujícího biocidní přípravek,výrobce ošetřeného předmětu učiníprohlášení týkající se biocidních vlastností předmětu, nebo

- podmínky související se schválením účinné látky (účinných látek) vyžadují ve vztahu k dotčené účinné látce (účinným látkám), a to se zvláštním zřetelem na možnost kontaktu s lidmi nebo uvolnění doživotního prostředí.

Označení ošetřeného předmětu musí obsahovat následující informace:

a) prohlášení, že ošetřený předmět obsahuje biocidní přípravky;

b) je-li to odůvodněno, biocidní vlastnosti, jež jsou ošetřenému předmětu připisovány;

c) názvy všech účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, aniž je dotčen článek 24 nařízení (ES) č. 1272/2008;

d) názvy všech nanomateriálů obsažených v biocidních přípravcích, za nimiž v závorkách následuje výraz "nano";

e) jakékoliv příslušné pokyny týkající se použití, včetně preventivních opatření, která mají být přijata kvůli biocidním přípravkům, jimiž byl ošetřený předmět ošetřen nebo které obsahuje.

Uvádění biocidních přípravků na trh je velmi složitý proces a dochází k mnoha změnám v legislativě jak v České republice, tak na úrovni EU. Touto problematikou se v České republice zabývají poradenské společnosti, kde můžete podrobnosti o biocidních přípravcích konzultovat.

Ing. Blanka Čermáková, Gracilis s.r.o.

www.gracilis.cz

zdroj: nařízení č. 528/2012

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů