Jak pracují firmy v Česku s etickými kodexy

27. září 2013
Jak pracují firmy v Česku s etickými kodexy

1. Microsoft: jasná a neměnná pravidla

Obchodní model Microsoftu si jednoznačně zakládá na prodeji výrobků a služeb, které drží krok s nejvyspělejšími technologiemi. Stejně aktivní je Microsoft při dodržování etických obchodních praktik a při ochraně životního prostředí. Pravidla se týkají stejnou měrou všech 90 tisíc zaměstnanců a vedoucích pracovníků společnosti, dodavatelů a jejich zaměstnanců po celém světě. Pravidla jsou například jasná a neměnná při výběru dodavatelů vozového parku. Mohou to být pouze ti, kteří zaručí maximální možnou hodnotu emisí CO2 na 130 g/km. Pro zaměstnance a dodavatele etický kodex nekončí podpisem smlouvy. Aby nezapomněli, co podepsali, absolvují pravidelně e-learningové vzdělávací kurzy.

2. RAVAK: proti dětské práci

Proto, aby společnost RAVAK, výrobce sanitárního vybavení koupelen, minimalizovala dopady své výroby na životní prostředí, což je zásada číslo jedna, integruje nové a inovuje stávající technologie. Podporuje a preferuje dodavatele, kteří se chovají k životnímu prostředí stejně šetrně. Vzhledem k tomu, že firma nakupuje komponenty pro svoji výrobu také od zahraničních dodavatelů, musela vyřešit další, neméně vážný problém. Tím je případné využívání nucené, nedobrovolné nebo dětské práce. Proti takové praxi se brání opakovanými návštěvami v kooperujících zahraničních výrobních závodech už při zahájení spolupráce a při obchodních cestách. Společnost obchoduje s výrobci v Číně, Vietnamu a Egyptě.

3. Siemens: spolehlivý systém auditů

Pro rozvoj udržitelného podnikání je začlenění etického kodexu do vztahů s dodavateli pro společnost Siemens základem odpovědného podnikání a obchodní strategií. Daří se tak získávat nové obchodní příležitosti a snižovat rizika. Společnost staví na férových a dlouhodobých vztazích s dodavateli, což přináší oběma stranám jistotu korektnosti, kvality i spolehlivosti. To je jedna strana mince, tou druhou je kontrola. Spolehlivě ji zabezpečuje systém auditů na úrovni celého koncernu. Fakt, že Siemens už dvakrát získal nejvyšší ocenění v rámci Dow Jones Sustainability Index, dokládá, že společnosti lze skutečně věřit, že důsledně prosazuje principy trvale udržitelného rozvoje v dodavatelských vztazích.

4. Vodafone: partneři musí držet krok

Vodafone se dlouhodobě profiluje jako společensky odpovědná firma se závaznými kodexy - etického nákupu, bezpečnosti práce, boje proti korupci a ochrany životního prostředí. Pravidla jsou závazná i pro dodavatele, kteří se mohou spolehnout na asistenci a pomoc společnosti při jejich realizaci. Kodexy jsou alfou a omegou vzájemných vztahů. Obchodní partneři musí počítat i s tím, že jejich dodržování bude Vodafone pravidelně kontrolovat, nejčastěji formou auditů. Ty ale neprobíhají zcela tradičně. Dodavatelé v ročních intervalech totiž reportují své sebehodnocení, jak se sami při naplnění závazků vůči kodexům vidí. Pokud kodexy neplní, musí závazně svoje nedostatky do určitého termínu odstranit.

5. ČSOB: jasná politika darů

Ve skupině ČSOB, jejíž součástí jsou i značky Era a Poštovní spořitelna, spolu souvisí vysoká kultura etického chování ke klientům a vlastním zaměstnancům a důsledně uplatňovaný etický kodex chování zaměstnanců v každodenních situacích. Banka si právě tyto firemní hodnoty velmi pečlivě střeží. Od zaměstnanců ČSOB se samozřejmě očekává chování v souladu s etickým kodexem. Jsou to jasně stanovená pravidla, která zajišťují ochranu a prevenci před podvody a korupcí. Velmi cíleně sledovaná a propracovaná je takzvaná politika darů. Předpokládá se, že zaměstnanec dar například od klienta odmítne. Funguje také pečlivý monitoring rizik i systémová opatření k minimalizaci korupčního jednání včetně praní špinavých peněz.

Zdroj:HN
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů