Čtvrtek, 30. listopadu 2023

Národní konference Venkov 2013 se zaměří na rozvoj obcí a eurodotace 2014-2020

Lázně Teplice nad Bečvou hostí od 1. do 3. října aktéry venkova z celé země...

Národní konference Venkov 2013 se zaměří na rozvoj obcí a eurodotace 2014-2020

Jaké možnosti bude mít český a moravský venkov pro svůj další rozvoj díky čerpání evropských dotací v budoucím plánovacím období Evropské unie, bude hlavní otázkou
i tématem Národní konference VENKOV 2013, která se uskuteční ve dnech 1. až 3. října v Hranicích a nedalekých lázních Teplice nad Bečvou v Olomouckém kraji.

Na pátý ročník konference se přihlásilo na 430 aktérů rozvoje venkova z tuzemska
i zahraničí. "Cokoliv, co přispěje ke zpopularizování tématu venkova, je dobré. A konference je jednou z možností, jak toho dosáhnout. Protože teď, když se lámou ledy v přípravě nových programů z Evropské unie na další období, se začíná i oficiálně hovořit o tom, že na venkov se peníze opět moc nedostanou. Proti tomu je potřeba něco dělat," tvrdí Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR, který je hlavním organizátorem konference.

Třídenní setkání umožní účastníkům společně hledat řešení problémů, které současný venkov nejvíce trápí. Na úvod se uskuteční pět souběžných "pracovních dílen" na témata Zemědělství a venkov, Jak dál v samosprávě?, Zažijte venkov, Služby jako cesta k zaměstnanosti a Putting CLLD into Practice.

První den vyvrcholí večerním diskusním pořadem "Budoucnost venkova 2014-2020". Ten se zaměří zejména na vztahy samospráv a zemědělců v nadcházejícím programovém období Evropské unie a bude živě přenášen prostřednictvím webových stránek www.venkov2013.cz a www.spov.org. "Diskuse se zúčastní zástupci všech klíčových zájmových organizací, které mají vztah k venkovu - Spolku pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, Agrární komory, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů či Asociace krajů," uvedl ředitel konference František Kopecký z MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko. Dodal, že zástupci institucí jako jsou ministerstva pro místní rozvoj, zemědělství, rady pro budoucí fondy EU či zahraniční hosté vystoupí ve středečním hlavním bloku konference. Setkání pak pokračuje odpoledními exkurzemi do obcí Hranicka a ve čtvrtek dopoledne jí završí další odborná vystoupení.

"Stojíme před otázkou, jaký podíl z celkového balíku eurodotací připadne pro venkovské oblasti, tedy pro obce, podnikatele či neziskové organizace. Už na podzim by mělo dojít ke chválení dohody o evropských fondech mezi ČR a EU. Doufáme, že konference promluví do konečného nastavení dotačních fondů pro období 2014-2020," uvedl jeden z organizátorů akce Tomáš Šulák.

Hlavním pořadatelem konference je Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS Olomouckého kraje. Hlavním donátorem akce je Celostátní síť pro venkov zřízená ministerstvem zemědělství, dalšími pak Olomoucký kraj a řada sponzorů.

TSu

Veškeré podrobnosti včetně programů najdete na www.venkov2013.cz.

Kontakty pro další vyjádření:

Ing. František Kopecký, ředitel konference, tel. 773 583 020; f.kopecky@regionhranicko.cz

Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, tel. tel. 602 533 707; f.winter@nsmascr.cz

Tomáš Šulák, zástupce SPOV OK, tel. 775 949 142, tomas.sulak@obec-veselicko.cz

Doplňující informace:

Tematické workshopy - úterý 1. 10., 13.00 - 17.00:

A) Zemědělství a venkov - zacílí na budoucnost a spolupráci zemědělců s ostatními složkami života na venkově, (Lázeňský dům Moravan)

B) Jak dál v samosprávě? - debata nad reformou volebního systému pro komunální volby, tlaky na (ne)dobrovolné slučování obcí, spolupráce obcí, (LD Janáček)

C) Zažijte venkov! - zaměřeno na venkovský cestovní ruch a regionální značky, (Sokolovna Hranice)

D) Služby jako cesta k zaměstnanosti - bude řešit problematiku obchodní obslužnosti obcí, budoucnosti venkovských pošt či tvorby pracovních míst na venkově (Divadlo Stará Střelnice, malý sál)

E) Putting CLLD into Practice - určen zahraničním účastníkům se zacílením na zavádění komunitně vedeného místního rozvoje do praxe (Divadlo Stará střelnice, velký sál)

Hlavní diskuse:

Budoucnost venkova 2014-2020, I. část - úterý 1. 10., 20.00 - 21.30, (Divadlo Stará Střelnice)

Budoucnost venkova 2014-2020, II. část - středa 2. 10., 9.00 - 13.00, (Sokolovna Hranice)

Exkurze za příklady dobré praxe:

Pět výprav dle programu po obcích Hranicka - středa 2. 10., 14.30 - 17.30

Doprovodný program:

Pro účastníky je připraven také bohatý doprovodný program, výstavy, prezentace partnerů
a zajímavých projektů, jarmark místních produktů, dva společenské večery či koncert skupiny Fleret apod.

Účastníci také jistě ocení služby místních lázní a výlety v okolí.

Účastníci:

Konference se účastní více než čtyři sta aktérů rozvoje venkova od náměstků ministrů, hejtmanů a vysokých státních a krajských úředníků přes předsedy nejrůznějších stavovských komor až po početnou skupinu zástupců místních akčních skupin, rozvojových agentur či starostů obcí, aktivních zemědělců, podnikatelů a zástupců neziskového sektoru. Významná bude také účast několika desítek zahraničních hostů a zástupců evropské sítě místních akčních skupin ELARD.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů