Dnešním dnem vstupuje v platnost tzv. ekoauditová novela zákona o odpadech

1. října 2013
Dnešním dnem vstupuje v platnost tzv. ekoauditová novela zákona o odpadech

Novela zákona o odpadech č. 169/2013 vstupuje v platnost dnem 1. října 2013. Jako jeden z hlavních cílů si klade odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které nemají ve vztahu k ochraně životního prostředí žádný dopad.

Navrhovaná opatření by měla v prvé řadě prospět malým a středním podnikatelům, dotýká se však všech subjektů, které nakládají s odpady.

Mezi hlavní změny patří:

  • Změny v oblasti zařazování odpadů podle kategorií - následně bude zrušen Seznam nebezpečných odpadů v příslušné vyhlášce (č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) a ruší se příloha č. 5 zákona o odpadech.
  • V oblasti pověřování k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů bude využit Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
  • Zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství původce (zůstává však povinnost pro obce).
  • Zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro které bylo možno vykonávat funkci odpadového hospodáře.
  • Zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování.
  • Vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického integrovaného systému (ISPOP).
  • Změny v oblastech "Baterie a akumulátory", "Autovraky", "Elektrická a elektronická zařízení".
  • Nové § 38a a § 38b týkající se zpětného odběru pneumatik.
  • Změny v oblasti kontroly přeshraniční přepravy.


Novela zákona žádným způsobem nemění platný strategický dokument, kterým je Plán odpadového hospodářství ČR (POH).

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů