Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu na podporu izolační zeleně v sídlech

22. října 2013
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu na podporu izolační zeleně v sídlech

Z rozhodnutí ministra životního prostředí Tomáše Jana Podivínského byl otevřen nový podprogram v rámci Programu péče o krajinu na podporu realizace výsadeb trvalé nelesní zeleně, která plní izolační funkci v intravilánu sídel. Celkem je pro žadatele připraveno 30 milionů korun.

"Není to tak dávno, kdy byla města považována za protiklad k přírodě a podle toho také vypadala - šedivá a zaprášená. Díky Bohu se za ta léta mnohé změnilo, nicméně i dnes je potřeba pracovat na tom, aby se zelené plochy ve městech rozrůstaly. Neumím si proto představit užitečnější investici než do výsadby zeleně, která zlepší ovzduší i celkové životní prostředí ve městech, a tím pádem přispěje i ke kvalitnějšímu životu jeho obyvatel," říká ministr Tomáš Jan Podivínský.

Podporována budou opatření v intravilánu sídel na výsadbu zeleně, která odděluje bytovou zástavbu nebo budovy a objekty občanské vybavenosti od zdrojů znečištění ovzduší a hlukové zátěže.

Maximální výše finanční podpory může činit 250 000 Kč. Příjem žádostí v rámci výzvy bude ukončen ke dni 8. listopadu 2013.

Žadatel musí mít právní vztah k pozemkům, na nichž bude realizováno konkrétní opatření podle jednotlivých předmětů podpory (vlastník, nájemce, podnájemce). Z pověření vlastníka či nájemce pozemku může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

Sběrným místem pro podávání žádostí jsou krajská střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (http://www.nature.cz/), dle své územní působnosti.

Text výzvy (PDF, 55 kB )

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů