Krátce - různé

22. října 2013
Krátce - různé

Podmínky bezúplatného převodu letiště Líně na Plzeňský kraj začne příští týden zkoumat nově vytvořená pracovní skupina kraje. Čtyřsethektarovou plochu letiště nabídlo kraji ministerstvo obrany. Podle vyjádření hejtmana Milana Chovance chce nyní kraj hlavně zjistit, zda v případě převzetí nebude muset vydat na sanaci starých ekologických zátěží a objektů velké peníze. Analýza bude hotová do měsíce.

Státní podnik Lesy České republiky uzavřel 16 smluv na pěstební práce, těžbu a prodej dřeva v pětiletém tendru pro období 2014 až 2018. Výběrová řízení na zbylých 15 územních jednotek podnik dál vyhodnocuje. Uvedla to Česká televize. Celá zakázka je rozdělena na 31 územních jednotek a má předpokládanou hodnotu 2,84 miliardy korun. Podnik smlouvy uzavřel se sedmi vybranými firmami. Mluvčí LČR Zbyněk Boublík nechtěl zjištění komentovat. Do tendrů podalo 29 firem celkem 232 nabídek. Práce v lesích by měly začít 1. ledna 2014. Celá zakázka se týká asi pětiny plochy státních lesů. LČR patří polovina lesů v zemi.

LEGISLATIVA EU: Letecká doprava by měla být zahrnuta do systému EU pro obchodování s emisními povolenkami
Dle návrhu Evropské komise, který byl dnes představen, by se na emise z letecké dopravy v rámci evropského vzdušného prostoru měl rovněž vztahovat systém EU pro obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), a to od počátku roku 2014. Z návrhu vyplývá, že EU ETS by zahrnoval rovněž emise z letů v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Na lety mimo EHP by se vztahovala obecná výjimka a do systému by byly zahrnuté pouze emise vyprodukované ve vzdušném prostoru EHP. Na lety z rozvojových a do rozvojových zemí, které produkují méně než 1% celkových světových emisí, se bude vztahovat plná výjimka. Komise doufá, že návrh bude schválený Evropským parlamentem a Radou.

"PŘÍPRAVA DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 A PROCES POSOUZENÍ VLIVŮ TOHOTO DOKUMETU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA)", který se bude konat ve středu 30. října 2013, ve 14:00 hod. v budově Slovanského domu, Na Příkopě 22, Praha 1.
Potvrzení účasti zasílejte, prosím, nejpozději do čtvrtka 24. 10. 2013 na e-mailovou adresu: jarmila.vichova@mmr.cz

hledáme šéfredaktora pro odborný čtvrtletník Energeticky soběstačné budovy.
Tento časopis vychází jako tištěný a jako elektronická interaktivní publikace.
Obsahem jsou budovy s nízkou energetickou náročností - jednotlivá témata:
investiční činnost/development, právní rámec, návrhová činnost, realizace, materiály,
technologie a systémy, facility management, certifikace.

Více informací o volné pozici.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů