Cíl pro energetickou účinnost do roku 2020 Unie nesplní, ukazuje studie

25. října 2013
Cíl pro energetickou účinnost do roku 2020 Unie nesplní, ukazuje studie

Jednotlivé členské státy prozatím různě pokročily v plnění klimaticko-energetických cílů EU do roku 2020. Šest zemí bude mít pravděpodobně problém s cílem pro podíl obnovitelných zdrojů v energetice, šest zemí pak s plněním emisního cíle. Pozadu je však většina států především s plněním cíle pro energetickou účinnost. Do roku 2020 jej pravděpodobně splní jen čtyři země.

Pouze čtyři země EU jsou na cestě ke splnění cíle pro zvyšování energetické účinnosti v roce 2020. Již v minulosti se hovořilo o tom, že tento cíl se stane jediným z trojice 20-20-20, který členské státy nesplní. Cíl pro snižování emisí skleníkových plynů (o 20 % oproti roku 1990) a podíl obnovitelných zdrojů (OZE) v energetickém mixu (20 %) má Unie šanci naplnit.

Potvrdila to zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zveřejněná na začátku října. Ukázala, že do roku 2012 se Evropě podařilo snížit emise o 18 %. Pokud jde o obnovitelné zdroje, v roce 2011 tvořily 13 % celkové spotřeby energie v EU. Do roku 2020 by měl jejich podíl podle předpokladů EEA vzrůst právě na plánovaných 20 %.

"Evropská unie je velmi blízko splnění emisního cíle již osm let před rokem 2020," konstatuje studie. Podle autorů by přitom mohla EU závazek překonat asi o čtyři procentní body. Lépe se přitom daří státům, které byly součástí Unie už před rokem 2004 (tzv. EU15). Své závazky v rámci Kjótského protokolu tyto státy překračují průměrně o 5,5 %.

Jak již ale bylo zmíněno, třetí cíl, tedy ten pro energetickou účinnost, zůstává ve stínu dvou předchozích a pro členské země představuje největší výzvu. Je to zároveň také jediný z cílů, který je nezávazný.

Cíle v jednotlivých zemích

Zpráva EEA přináší také podrobnější pohled na to, jak se s plněním cílů vyrovnávají jednotlivé země. Ani jedna z nich není na cestě ke splnění všech tří cílů, na druhé straně to vypadá, že se nenajde žádná země, která by nesplnila ani jeden.

Belgie, Finsko, Irsko, Lucembursko, Rakousko a Španělsko budou ještě muset vynaložit úsilí na splnění emisního cíle, ukazuje studie. Očekává se, že právě tyto země budou mít se stanovených snížením emisí do roku 2020 problém.

V případě cíle pro obnovitelné zdroje energie se šesti zemím nepodařilo splnit průběžné cíle v letech 2011 až 2012. Byly to Belgie, Francie, Lotyšsko, Malta, Nizozemsko a Velká Británie.

Nejvíce ale země zaostávají právě v plnění cíle pro energetickou účinnost. Podle studie není tento cíl dostatečně prosazován. Na vině je pak také ekonomická krize, dodávají autoři.

Zdroj: EurActiv

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů