Středa, 19. června 2024

Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku

Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku

Název projektu: Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku

Identifikační číslo: CzDA-MD-2011-6-14015

Sektor: zásobování vodou a sanitace

Místo realizace: katastrální území obcí Gradinita, Clocusna, Ciobalaccia

Doba realizace:
2011 - 2013

Realizátor: DEKONTA, a.s., Ministerstvo životního prostŕedí, POPs centrum

Celkový rozpočet: 15 360 000,- Kč
Rozpočet 2011: 5 800 000,- Kč
Rozpočet 2012: 9 340 000,- Kč
Rozpočet 2013: 220 000, - Kč

Rozvojovým záměrem projektu je zlepšení životního prostředí a zdravotní situace obyvatel v Moldávii prostřednictvím snížení negativních dopadů v důsledku existence staré ekologické zátěže - zbytků pesticidů, dočasně deponovaných v regionálních skladech.

Projekt je zaměřen na plnění dvou základních cílů: zajištění konečného odstranění pesticidů z regionálních skladů v Moldávii a posouzení rozsahu a rizikovosti zbytkové kontaminace skladů a jejich okolí po odstranění pesticidů. Plánovanými aktivitami projektu jsou: inventarizace pesticidů, přeložení do vyhovujících nádob, nakládka a odvoz k odstranění 200 t pesticidů včetně zabezpečení všech nezbytných legislativních požadavků, očištění konstrukcí skladů, provedení zhodnocení rozsahu zbytkové kontaminace pesticidy a z nich vyplývajících rizik. Pesticidy budou odstraněny (do výše 200t) v lokalitách Gradiniţa, Clocuşna a Ciobalaccia. Projekt bude ukončen v roce 2013 zaprotokolováním stavu a předáním lokalit moldavským partnerům v Moldavsku

Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku

ZDROJ:czda.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů