Komise vydala sdělení s pokyny pro jednotlivá ustanovení směrnice o energetické účinnosti

20. listopadu 2013
Komise vydala sdělení s pokyny pro jednotlivá ustanovení směrnice o energetické účinnosti

SDĚLENÍ(cs) Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění směrnice o energetické účinnosti - pokyny Komise

V roce 2009 přijala EU cíle snížení skleníkových plynů o 20 %, zvýšení obnovitelné energie o 20 % a zlepšení efektivity využívání energie o 20 % do roku 2020 ("Evropa 2020"). Z prognóz v roce 2010 vyplynulo, že cíle nesplní, a jsou proto nutná nová opatření. Směrnice o energetické účinnosti vstoupila vplatnost v prosinci 2012 a státy ji (až na výjimky) musí transponovat do června 2014. Prostor pro velké úspory vidí Komise v oblasti přeměny energie na elektřinu a teplo a zateplení budov, kde by měl jít příkladem státní sektor. Sdělení obsahuje pokyny pro jednotlivá ustanovení směrnice, kromě již zmíněných oblastí jsou to například měření a informace o vyúčtování pro konečné zákazníky a energetické audity. Tyto pokyny by měly státům pomoci při provádění směrnice.

Tento přehled byl vypracován Kanceláří Senátu, oddělením pro EU. Více informací o činnosti Senátu v oblasti evropských záležitostí naleznete zde, přehledy dokumentů za jiná časová období zde. Jednotlivé týdenní reporty k nalezení zde.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů