V uranových kalojemech v Mydlovarech skončil 300.000 tun odpadů

21. listopadu 2013
V uranových kalojemech v Mydlovarech skončil 300.000 tun odpadů

Zhruba 300.000 tun sanačního materiálu bylo letos navezeno do čtyř odkališť v areálu někdejší chemické úpravny uranové rudy MAPE v Mydlovarech na Českobudějovicku. Likvidace největší ekologické zátěže v Jihočeském kraji by mohla postoupit rychleji, pokud státní podnik DIAMO letos získá dotaci EU z operačního programu životní prostředí na projekt za 470 milionů korun, řekl dnes ČTK náměstek ředitele příbramského závodu Ladislav Hešnauer.

Na nebezpečí uranových odkališť léta upozorňují ekologové. "Radon, který se uvolňuje do vzduchu, a radionuklidy v prachu mohou ohrožovat místní obyvatele, kteří se pohybují v okolí odkališť," řekl dnes ČTK předseda občanského sdružení Za bezpečný Temelín Alois Pavličko. "Osvětě a hlavně dofinancování rekultivace této zátěže bychom opět měli věnovat mimořádnou pozornost. Noví politici by měli urychlit čerpání evropských financí," zdůraznil. Likvidaci uranových odkališť klade do souvislostí s dostavbou Temelína. Po výrobě 28.525 tun uranu pro výrobu paliva pro jaderné elektrárny zbylo v Mydlovarech 16,7 milionu tun radioaktivních kalů.

Právě díky evropské dotaci zmizela v letech 2009 a 2010 nejnebezpečnější část závodu. Zlikvidována byla kontaminovaná část chemické úpravny uranové rudy, řada dalších staveb a kompletně byla dokončena sanace jednoho ze sedmi odkališť o rozloze 32 hektarů. Práce stály 653 milionů korun, přičemž EU projekt dotovala 468 miliony, zbytek zaplatil stát.

DIAMO mělo už před rokem připravenou žádost o dotaci na konečnou sanaci plošně největšího kalojemu E, který se rozkládá na téměř 40 hektarech v areálu položeném nejblíže obci Mydlovary. Jeho likvidace se odhaduje na 735 milionů korun. Výzva byla ale vyhlášená až letos koncem září a projekt musí být dokončen do konce roku 2015. To je příliš krátký termín pro technologicky náročné práce. DIAMO proto žádá o dotaci na konečnou likvidaci kalojemu C2, který zaujímá plochu 25,5 hektaru. Náklady se odhadují na více než 470 milionů korun, shrnul Hešnauer.

"Do kalojemu je třeba ještě navézt 500.000 kubíků sanačních materiálů a následně 360.000 kubíků jílů a překrývky. Jílová vrstva bude čtyřiceticentimetrová a na ní přijde metr zeminy, do které bude zasetá tráva a následně zasázeny tisíce keřů," uvedl vedoucí mydlovarského provozu DIAMA Josef Vacek. Se zavážením kalojemu se začalo v roce 2005.

Zpracování uranové rudy v Mydlovarech začalo v roce 1962 a skončilo po bezmála 30 letech. Rozloha kalových polí zaujímá 270 hektarů. Vyloužené kaly z uranové rudy se zbytkovou radioaktivitou byly ukládány do odkališť KI - KIV. Zahlazování následků hornické činnosti začalo v roce 1988. Na zavezení odkališť je třeba 14 milionů tun materiálu. Vozí se tam třeba teplárenské popílky a pneumatiky. Průsakové vody, letos přes dva miliony kubíků, jsou jímány do nádrže a po jejich zpracování vypouštěny do Vltavy.

Jaroslava Mikešová

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů