Ministerstvo životního prostředí zamítlo rychlostní silnici R49 přes Vizovické vrchy

29. listopadu 2013
Ministerstvo životního prostředí zamítlo rychlostní silnici R49 přes Vizovické vrchy

Ministerstvo životního prostředí po sedmi letech zkoumání sedmadvacetikilometrového úseku rychlostní silnice R49 od Lípy ke státní vydalo z hlediska vlivů na životní prostředí nesouhlasné stanovisko [1]. Vyhovělo tak tisícovkám místních obyvatel, obcím a občanským sdružením, které megalomanskou stavbu od počátku kritizovaly jako ekonomicky neefektivní, dopravně neodůvodněnou a ekologicky škodlivou pro obyvatele i valašskou přírodu.

Ministerstvo dalo za pravdu všem zásadním argumentům Hnutí DUHA, Dětí Země, sdružením Egeria a Vizovické vrchy a dalším kritikům. Ekologické organizace od počátku upozorňovaly na chybějící posouzení varianty s dlouhými tunely pod Vizovickými vrchy, a to i s novým přivaděčem silnice I/57 z Valašské Polanky, na nepřípustný zásah do čisté krajiny, na sníženou migraci velkých šelem a na další významné chyby v investorem předložené dokumentaci EIA [2].

Ministerstvo současně za zásadní aspekt považuje ohrožení vodních zdrojů pro obyvatelstvo a obrovské přebytky zeminy. Investor nenavrhl, jak zajistit pitnou vodu pro obyvatele ani kam uloží více než 4 milióny metrů krychlových půdy.

Pokud by v budoucnu chtělo Ředitelství silnic a dálnic ČR projekt znovu předložit k posouzení, musí podle ministerstva připravit šetrnější varianty s co nejdelšími tunely pod Vizovickými vrchy. Součástí hodnocení této nové varianty R49 musí být i vlivy přivaděče silnice I/57, a to především na fragmentaci krajiny, migraci chráněných druhů velkých šelem a z hlediska dopravní potřebnosti. Prověřit by se měla i varianta s modernizací stávající silnice I/49 výstavbou obchvatů obcí.

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:
"Je to výborná zpráva pro tisíce místních obyvatel a valašskou přírodu. Ministerstvo to říká celkem jasně: v současně navržené podobě přinese R49 více škody než užitku. Pokud politici chtějí zlepšovat kvalitu života v regionu, měli by se soustředit na to, co je skutečně potřeba, například na dostavbu obchvatů obcí, které jsou nadměrným hlukem postiženy."

Miroslav Patrik z Dětí Země řekl:
"Odmítavý názor ministerstva na předloženou trasu silnice R49 je logický, zvláště když před třemi týdny stejné ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko pro Dopravní sektorovou strategii na léta 2014 až 2020, v níž je tato varianta R49 hodnocena negativně kvůli svým rizikovým vlivům na přírodní fenomény Vizovických vrchů." [3]

Miroslav Mach z o.s. Egeria také připomněl následující:
"Je to na zápis do knihy rekordů, neboť MŽP si dosud nikdy nedovolilo vydat zamítavé stanovisko EIA k žádné dálniční komunikaci. Krajské město je na dálniční síť v podstatě již připojené modernizovanou silnicí I/49, takže zbývající část této silnice od obce Lípy až ke slovenským hranicím by šlo daleko rychleji a efektivněji vylepšit jejím rozšířením na potřebných místech, výstavbou obchvatů obcí či přeložek.

Pavel Pečena z o.s. Vizovické vrchy nakonec ještě upozorňuje:
Pro udržitelný rozvoj území Vizovických vrchů je podle nás lepší podporovat lokální ekonomiku, měkkou turistiku a doprovodné služby pro rekreaci a sport, než sem přivézt transevropskou silniční dopravu, z které místní lidé mít moc nebudou."

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů