Ještě více spaloven odpadů - šílený plán nebo vypočítavost odpadové lobby?

16. prosinece 2013
Ještě více spaloven odpadů - šílený plán nebo vypočítavost odpadové lobby?

Politici a úředníci by podle ekologů neměli připustit, aby se Česku pálilo osmkrát více odpadu než dnes. Mnoho cenných surovin by tak prolétlo komíny spaloven, jejich brány by pak opustilo i podstatně vyšší množství toxických látek, jako jsou například těžké kovy nebo dioxiny. Občané by navíc neměli být omezování v právech na informace a možnosti účastnit se rozhodování o tom, zda v jejich okolí vyroste nová spalovna anebo elektrárna. Ve svých připomínkách k Aktualizaci Státní energetické koncepce (ASEK) to píše sdružení Arnika. Lhůta pro jejich podání končí právě dnes.

Kompletní znění připomínek sdružení Arnika je k dispozici na http://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/spalovny/ASEK_pripominky_Arnika_12.12.2013.pdf

"Z návrhu energetické koncepce čiší snaha vytěžit a spálit vše, co se naskytne - plasty, papír, kompostovatelný materiál, uhlí. Osminásobná kapacita spaloven odpadů a navýšení spalování odpadů, které přináší aktualizace koncepce, představuje velký problém pro životní prostředí a zdraví obyvatel České republiky i ekonomickou zátěž generací po nás. Neuvěřitelných téměř pět milionů tun odpadu by podle plánů navržených ministrem průmyslu Ciencialou měly pohltit současné a nově vzniklé spalovny v Česku. Reálnými dopady tohoto šíleného plánu na peněženky českých domácností i životní prostředí se autoři dokumentu vůbec nezabývají," komentuje navrhovanou podobu energetické koncepce vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj Jan Nezhyba ze sdružení Arnika.

Odborníci z Arniky spočítali, že by brány spaloven na téměř pět milionů tun odpadů ročně opouštělo každý rok téměř sto třicet tun nebezpečného arzenu, který je obsažen ve strusce a popelu z pecí. Tu se však kvůli nedokonalé legislativě daří certifikovat jako stavební materiál, odkud mohou problematické látky unikat do životního prostředí. Ze současných zhruba 17 gramů dioxinů by jich ve zbytcích po spalování odpadů v budoucnu každoročně končilo přes 140 gramů. Lidské zdraví přitom negativně ovlivňují pouhé nanogramy dioxinů (1).

"Zvláště alarmující jsou i snahy na omezení práv občanů na informace a účast v řízeních, která musí proběhnout u každého projektu potenciálně ohrožujícího životní prostředí. Zcela paradoxní pak je, že se o to ministerští úředníci a průmysloví lobbisté snaží v závěru Evropského roku občanství. Je to z našeho pohledu jen další z řady pokusů ministerstva průmyslu a obchodu, kterými chce lidem utajit údaje o tom, nakolik průmysl poškozuje životní prostředí a potenciálně i jejich zdraví," říká předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

Arnika od počátku sleduje a připomínkuje tvorbu koncepce. Připomínky podává v průběhu hodnocení vlivů na životní prostředí i jejích možných přeshraničních vlivů. Státní energetické koncepce je dokument, který podstatně ovlivní nejen podobu české energetiky v roce 2040, ale také výrazně zasáhne životní prostředí a dopady energetického průmyslu na lidské zdraví v ČR a u našich sousedů. Ekologické sdružení považuje podporu spaloven ve chvíli, kdy Česko zdaleka nevyčerpalo možnosti recyklace a kompostování, za zcela zcestnou. V podobném duchu má k české politice v oblasti nakládání s odpady také Evropská komise, když nechce podporovat výstavbu nových spaloven z fondů EU.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů