Riziko jménem energie

31. prosinece 2013
Riziko jménem energie

Skupina PPF Petra Kellnera se zbavuje účasti v energetickém holdingu EPH. I když lze jen těžko hodnotit konkrétní výsledek této transakce, jež je fakticky na samém počátku, lze minimálně zhodnotit budoucnost stávající podoby energetického sektoru nejen v České republice, ale v Evropě jako celku.

Energetika je v současné době pod tlakem národních regulátorů a současně v rámci EU neexistuje věrohodná nadnárodní strategie. Evropa sice tlačí na prosazování vyššího podílu nízkoemisních zdrojů, jednotlivé země ale začínají tuto strategii zpochybňovat.

Národní regulátoři se tak snaží vypořádat s růstem celkové ceny energie například tlakem na snižování cen za její přenos, což má dopad na ekonomické výsledky distribučních společností. A distribuci má pod sebou i EPH.

Dále je zde tlak na snižování emisí. Stále platí cíl EU týkající se 80-95% snížení emisí do roku 2050 oproti úrovni z roku 1990. Přestože platí tento cíl, k němuž se Evropa stále hlásí, faktický tlak na odsíření elektráren pominul s tím, jak klesla cena emisních povolenek na minimum. Evropský parlament sice v červenci schválil plán na redukování rekordního přebytku těchto povolenek na trhu, který by měl zvýšit jejich ceny, fakticky ovšem vznikla situace, kdy tlak na odsíření elektráren pominul s výrazným zlevněním emisních povolenek, nové a stávající zdroje založené na "špinavém" spalování ale kvůli evropské regulaci také nemají dlouhou budoucnost. Holding EPH má většinové portfolio založené na "špinavých zdrojích".

Na trh energií také nově vstoupil rozvoj nekonvenčních uhlovodíků, což tradiční elektrárny utlumuje. A nehoda ve Fukušimě zase v některých státech vedla k přehodnocení energetické strategie v neprospěch jádra.

Zavedení dotací na obnovitelné zdroje vyhnalo ceny vzhůru, ale finanční krize zase snížila spotřebu a tím klesla cena energie tak, že se nevyplatí stavět nic jiného, než co je dotované. Regulace prostřednictvím povolenek si klade za cíl zvyšovat cenu výroby v uhelných elektrárnách.

Vzato dohromady je trh s energií extrémně nejistý. Absolutně jistá je jen rostoucí regulace. Potenciálně může přijít vyšší zdanění, pakliže se země EU shodnou na sektorové dani na energetiku tak, jak ji zavedlo například Slovensko či Maďarsko.

Transakce mezi akcionáři EPH je soukromá, a jak bylo řečeno, je teprve na počátku. Jak a zda do ní vůbec zasáhnou další subjekty, je otázkou následujících měsíců. Energetický sektor, jakkoliv vypadá lákavě, je v současné době jedním z nejvíc rizikových nejen v České republice, ale v celé Evropě. Na riziku se dá samozřejmě vydělat. Regulované riziko kombinované s rostoucími daněmi ale moc prostoru pro rozvoj nezavdává.

AUTOR: Julie Hrstková
AUTOR-WEB: www.ihned.cz

Zdroj:HN
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů