NSZM připravuje i na rok 2014 řadu akcí nejen pro své členy

20. prosinece 2013
NSZM připravuje i na rok 2014 řadu akcí nejen pro své členy

Členové NSZM a všichni další zájemci měli během celého roku příležitost setkávat se na pravidelných i jednorázových akcích, které se zaměřily na široké spektrum témat, od strategického plánování a řízení, přes dobrovolnictví, až po aktivní stárnutí. Pravidelné třídenní Školy NSZM, které jsou součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO" zahrnovaly vždy také úvodní semináře otevřené všem zájemcům z řad zástupců obcí, měst, regionů i jejich odborných partnerů. Semináře se zaměřily na téma strategického plánování a řízení, dobrovolnictví, ale zazněly také příspěvky k tématům jako jsou komunitní bydlení pro všechny generace, podpora cyklistické dopravy, sociální začleňování či udržitelnost z hlediska podnikatelů. Účastníci Škol NSZM se také věnovali nácviku praktických dovedností, např. komunikaci s veřejností, vyjednávání v roli koordinátora Zdravého města, komunikaci s médii a PR, rétorické dovednosti a vystupování na veřejnosti, tvorbě a řízení projektů nebo projednávání s veřejností pod širým nebem ad.

NSZM uspořádala nejen pro své členy také semináře, které byly připraveny ve spolupráci s odbornými partnery. V květnu proběhla tematická sekce "Veřejná služba a dobrovolnictví v obci", stejnému tématu se věnovala také konference, kterou uspořádalo v říjnu v Soběslavi ve spolupráci s NSZM Národní dobrovolnické centrum HESTIA. V rámci 20. Jubilejní konference NSZM, která se uskutečnila v září v Olomouci, proběhl také seminář na téma "Podpora pohybové aktivity v obcích? Víme proč a jak na to!", který ve spolupráci s NSZM a Kanceláří WHO v Praze připravila Univerzita Palackého v Olomouci. V listopadu se v Brně uskutečnil workshop s názvem "Komunitní bydlení (nejen) pro seniory", který NSZM uspořádala ve spolupráci s Centrem kvality bydlení a Nadací Heinrich-Böll-Stiftung.

Na začátku roku 2013 proběhla také dvě tematická setkání určená k výměně zkušeností mezi členy NSZM. Setkání zástupců Zdravých krajů se uskutečnilo v únoru v Plzni, v březnu se pak sešli zástupci Zdravých městských částí Prahy.

Také v roce 2014 připravuje NSZM řadu inspirativních akcí, na které se můžete těšit již nyní. Kromě tradičních Škol NSZM se uskuteční také odborné semináře zaměřené na témata spojená s aktivitami mládeže, problematikou zlepšování kvality života na sídlištích a další. Více informací naleznete v harmonogramu celostátních akcí na rok 2014.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů