Smogový vánoční dárek pro Brňany - dvojnásobné překročení celoroční kvóty znečištění prachem

28. prosinece 2013
Smogový vánoční dárek pro Brňany - dvojnásobné překročení celoroční kvóty znečištění prachem

Brno v předvánočním čase přesáhlo dvojnásobně počet dní, po které smí být legálně překročen denní limit pro polétavý prach (PM10). I letos se tak Brno zařadilo k místům s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice. Prach v ovzduší přitom vážně ohrožuje zdraví i životy lidí.

Podle zprávy Státního zdravotního ústavu mělo znečištění ovzduší prachem v České repu blice za rok 2012 na svědomí zhruba 5500 předčasně zemřelých lidí a 1800 vážně nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. (1)

"Zákon a evropská směrnice o ovzduší oficiálně povolují překročit denní limit pro znečištění prachem po 35 dnů během kalendářního roku (2). Na monitorovací stanici Brno-Svatoplukova byl limit 36x překročen 8. března a 21. prosince byl překročen 70x. Smogová kvóta však byla v Brně letos vyčerpána i na několika dalších měřících stanicích," uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví (3).

"Ze studií, které má magistrát k dispozici, vyplývá, že přeslimitním dávkám polétavého prachu je vystaveno 90% obyvatel města. Ale budeme-li konkrétní, tak nejhůř jsou na tom děti, které navštěvují základní a mateřskou školu na Gajdošově, na Křenové a Kobližné" uvedla Hana Chalupská, jedna z iniciátorek kampaně Dejchej Brno (4).

Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délku dožití, hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

Jako prachové částice či polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů