IKEA zavádí papírové palety

IKEA je v současnosti zřejmě největší společností světa, která zavádí do svého logistického provozu místo dřevěných palet papírové..

6. června 2014
IKEA zavádí papírové palety

Tato změna má přispět k ochraně životního prostředí, ale zejména ke snížení nákladů na dopravu a skladování, znamená však i značnou investici. Kromě toho firma vyvíjí celosvětovou platformu pro on-line obchod. V rámci EU by měla upřednostňovat potřeby distribuce před hranicemi jednotlivých států. O novinkách v logistice nábytkářského řetězce vyprávěla Kamila Svítková, manažerka logistiky IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

IKEA zahájila celosvětový přechod na papírové palety už v roce 2009, a to ve dvou fázích. Na největším trhu - v Evropě - se palety z vlnité lepenky částečně používají již od roku 2010, v roce 2013 byl pak přechod dokončen. V druhé fázi projektu se budou papírové palety zavádět i v ostatních zemích mimo starý kontinent.

Mezi hlavní výhody papírových palet patří to, že firma ušetří za zpětnou logistiku - prázdné palety se nemusejí po složení zboží vracet do distribučních center nebo dodavatelům. Místo toho se lisují a recyklují. I tak se musejí někam odvézt, objem i hmotnost se ale rapidně sníží. Dále umožňují nakládku většího množství zboží do přepravních kontejnerů i nákladních vozidel. Papírové palety také zefektivňují skladové hospodářství, protože skladové prostory obchodních domů IKEA pojmou více zboží při zachování stejné plochy. V neposlední řadě přispívají k elegantnější prezentaci výrobků na prodejní ploše.

Již ve fiskálním roce 2013, na jehož začátku ještě česká IKEA dostávala část zboží na dřevěných paletách, se snížil počet kamionů přepravujících výrobky firmy v regionu ČR, SR a Maďarska asi o 1900. V celé Evropě takto firma loni ušetřila téměř 30 mil. eur v oblasti dopravy. "Zavedení papírových palet má pozitivní ekologický a pro naši společnost i ekonomický dopad. Díky možnosti převážet vyšší objem zboží se snížil počet nákladních vozů v přepravě i množství emisí CO2 v České republice o 15 %. Zásadním výsledkem je i dostupnější zboží pro naše zákazníky," uvedla Kamila Svítková, která u nás měla zavedení nových palet na starosti. Letos už se prakticky všechno zboží (až na některé trvalé výjimky) bude převážet na papírových paletách. Firma tak očekává, že se počet kamionů sníží až o 20 %.

OTÁZKA: Jak IKEA dospěla k rozhodnutí zavést papírové palety?

Má to dlouhodobé důvody, ať už se bavíme o ekologii nebo ekonomice. Převážíme, vyrábíme a prodáváme stále víc zboží. Za uplynulý rok jsme celosvětově převezli zboží v téměř jednom milionu kamionů. Ty ale nebývají plné, zboží se nevejde do třetí vrstvy, navíc dřevěná paleta má nějakou výšku a něco váží. Proto firma udělala velké rozhodnutí. Výstupem je, že ušetříme zhruba každý pátý kamion díky tomu, že je naplníme mnohem více zbožím a ne dřevem, které jsme museli potom vozit zpátky do distribučních center. Papírová paleta je naopak recyklovatelná - je pouze na jedno použití a poté jde do našeho recyklačního centra.

OTÁZKA: V České republice už tedy dnes neexistuje vaše zboží na dřevěných paletách?

Dnes se na papírových paletách do České republiky přepravuje a následně v obchodních domech IKEA skladuje 95 % zboží. Zbylých 5 % se s ohledem na charakter výrobků bude i nadále přepravovat na dřevěných paletách. Jde o drobnější zboží, jako jsou například kuchyňská dvířka a podobně, které se přepravuje v multipacích.

OTÁZKA: Vrátil bych se ještě k lepšímu vytížení kamionů. Podařilo se vám to jenom díky změně typu palet?

Papírová paleta je nižší a má jiné rozměry, ale trochu jsme i upravili balení. Před papírovými paletami jsme v kamionech vozili pouze dvě vrstvy, kdežto teď se nám tam vejde dvě a půl až dvě a tři čtvrtě vrstvy. Také máme nyní vyšší kamiony.

OTÁZKA: Takže celá firma nyní přechází na vyšší kamiony a uzavírá smlouvy s novými dopravci?

Transportní oddělení dělá tendr jednou za rok. Když už jsme věděli, že je projekt globální a budeme jej zavádět i my, poptávali jsme pouze vyšší kamiony. Samozřejmě to neznamená, že takto jezdí všichni, někdo může mít ještě dlouhodobé kontrakty. Myslím si ale, že do půlky roku by měly být všechny smlouvy na vyšší kamiony.

OTÁZKA: Jakou návratnost projektu firma odhaduje?

Návratnost je dlouhodobá, protože ta investice byla enormní. Teď se bavím o firmě jako celku. Projekt se dotkl celého dodavatelského řetězce. Ať už dodavatelů, kteří museli začít zboží balit jiným způsobem, nebo transportu, kdy jsme museli začít používat jinou techniku nakládání zboží, ale i distribučních center a v neposlední řadě také obchodních domů. V České a Slovenské republice to pro nás třeba znamenalo, že jsme museli nechat vyvinout novou manipulační techniku na vykládání, posunování, zakládání nebo převoz po obchodním domě, protože původní vozíky byly uzpůsobeny pro dřevěný typ palet.

Další věc je, že ve skladech našich obchodních domů jsme museli do paletových regálů instalovat speciální kovové profily, na které se papírové palety ukládají. Museli jsme regály přizpůsobit, protože naše papírové palety jsou menší než původní dřevěné. Pokud jde o recyklaci, museli jsme koupit nové lisy a další věci s tím spojené. Firma také musela investovat velké prostředky do proškolení veškerých zaměstnanců - u dodavatelů, v distribučních centrech i v obchodních domech.

Co se týče konkrétní částky, jen investice do manipulační techniky a úpravy skladů přišla na 3,3 mil. eur v regionu ČR, SR a Maďarsko v období 2009-2013. Návratnost určitě bude, ale v dlouhodobém horizontu. Jak jsem říkala, ušetříme jízdu pětiny kamionů, jejich nakládání i vykládání.

OTÁZKA: Jaké jsou rozměry a nosnost vašich papírových palet?

Menší unese 350 kg, větší 720 kg. Nejčastěji využívané rozměry papírových palet jsou 80 cm šířka a délky 120 cm a u půlpalety 60 cm. Pak také používáme palety o délce 200 cm. Zároveň u některého zboží máme specifické rozměry kvůli optimalizaci a vyšší efektivitě dopravy a skladování. Hmotnost papírových palet je od 1 do 4 kg.

OTÁZKA: Kdo pro vás palety vyrábí?

Papírové palety jsme si vyvinuli sami podle vlastních potřeb. Máme několik firem, které mají přesné specifikace právě kvůli zajištění nosnosti. Většinou je jejich výroba umístěna tam, kde je největší koncentrace našich dodavatelů. To znamená v Polsku a potom ve Švédsku. V České republice se nevyrábějí. Výrobci dodávají papírové palety přímo k našim dodavatelům. V České republice máme samozřejmě také nějaké dodavatele, ale není to ten hlavní tok. Většinu zboží k nám dovážíme, ale snažíme se je vozit z co nejkratší vzdálenosti.

OTÁZKA: Jak jste postupovali při zavádění nových palet?

Projekt byl rozdělený do dvou kroků. V prvním začal dodavatel vozit zboží na papírových paletách do distribučních center, ale i přímo do obchodních domů, což je asi polovina dodávek. Distribuční centra čekala, až si dovybavíme obchodní domy kovovými profily. Potom začali dodávat i z distribučních center na papíru. Dalo by se tedy říct, že od dodavatelů přichází zboží pouze na papírových paletách od roku 2010. V distribučních centrech mezitím zboží paletizovali a na papíru je začali vozit v uplynulém finančním roce.

OTÁZKA: Jaký osud čekají původní dřevěné palety?

V první řadě už neplánujeme kupovat další, ale budeme je pouze využívat pro interní procesy. Ony také mají určitou životnost. Vystačí nám tak na deset použití. Pak je čeká standardní recyklace.

OTÁZKA: V poslední době se také hodně hovoří o poolingu plastových palet. Zvažovali jste i tuto možnost?

Když projekt začínal, hovořilo se i o této možnosti. Pravdou je, že z ekologického hlediska je plast pro následnou recyklaci mnohem náročnější než papír. Hlavně je tu ale zpětný tok - plastové palety se pořád musejí vozit někam nazpátek. A jejich životnost také není nekonečná.

OTÁZKA: Jak probíhá recyklace papírových palet?

My je slisujeme a pak se vozí ke zpracování do firmy ASA. Nyní však pracujeme na dalších alternativách a využití.

Kráceno

Zdroj:Logistika
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů