Zdivočelí holubi - metla dnešních českých velkoměst

31. května 2014
Zdivočelí holubi - metla dnešních českých velkoměst

Městské populace zdivočelých holubů jsou potomci holubůskalních (Columba livia), žijících v západní a jižní Evropě, severní Africe a přední Asii. Ještě před několika málo desetiletími byla jejich hejna neodmyslitelně spojena s českým venkovem, protože téměř v každém stavení byly holubníky. Dnes je jejich chov spíše výjimkou a holubi začali masově osídlovat města, kde nacházejí příznivé podmínky k obživě i hnízdění. Jeden hnízdící pár odchová ročně kolem 3-6 mláďat. Početnost pražské populace holubů byla v minulých letech odhadována na 140 000 kusů, početnost bratislavské na 35000-45000 kusů a brněnské na 30 000 kusů. Zajímavý je údaj, že v roce 1945 čítala populace zdivočelých holubů v Brně asi 200 kusů. Téměř 90 % městských holubů odlétá denně po rozednění na vzdálenost 15 a více km, aby se na skládkách a okolních polích nasytilo.

Holubi se vyskytují tam, kde mají příznivé podmínky k hnízdění, nocování a potravu. Protože např. v brněském Novém Lískovci téměř nejsou půdy pod sedlovými střechami, nacházejí zde holubi vhodná místa k hnízdění především na balkonech, lodžiích a krytých římsách. Na podobných místech nacházejí také místa k nocování. Přestože holubi mohou denně za potravou nalétat desítky kilometrů, je pro ně i na našem sídlišti potrava dostupná. Bohužel, stále ještěmnoho lidí holuby krmí . Přesto, že se holubům někdy říká létající potkani, zbytky potravin v kontejnerových stáních pravděpodobně hlavním zdrojem potravy nebudou, protože holubi mají rádi otevřené prostory. Velkým zdrojem potravy bude pravděpodobně i vazební věznice v Bohunicích, kde se krmením holubů na parapetech oken vězni často baví. V takových podmínkách se pak holubi snadno přemnoží .
V námi shromážděných dokumentech jsou popisovány různé způsoby likvidace holubů. Zcela je zakázáno použití jedů nebo látek, které holubům brání v rozmnožování, protože tyto škodliviny v prostředí mohou ublížit i jiným živočichům nebo lidem. Odstřel holubů se v minulosti prováděl například v Praze, na velikost populace to nemělo žádný vliv. Podle metodického doporučení Státního zdravotního ústavu ČR z roku 1997 musí být zásah proti holubům souborem opatření, mezi která patří ochrana budov proti sedání a hnízdění, likvidace zdrojů potravy, likvidace hnízd a případně také regulace počtu holubů v exteriéru. Za jedinou povolenou metodu se považuje odchyt a usmrcení (udušení) holubův atmosféře CO2. Tento zásah musí provádět osoba s příslušným oprávněním. Všechny dostupné materiály ale poukazují na to, že zásah musí být proveden najednou na velkém území, protože malou uprázdněnou lokalitu rychle (během několika měsíců) obsadí holubi z okolních městských částí, takže poměrně drahý zásah absolutně ztratí efekt. Proto, aby byl zásah proti holubům úspěšný, musí být tedy proveden celý soubor opatření, z nichž pouze některá může udělat městská část.
Doporučený soubor opatření:
Monitoring počtu holubů a vyhledávání míst jejich nocležišť a hnízdišť (zajišťuje městská část)
Zabezpečení nepoužívaných lodžií proti vnikání holubů instalováním sítí, římsy a parapety nalepováním bodců a drátků (zajišťují vlastníci nemovitostí)
Pravidelná likvidace hnízd s vajíčky na balkonech,od nakladení se holoubě vylíhne za 14 dní, to je doba, ve které je nutné hnízdo zlikvidovat. (obyvatelé bytů, správci budov)
Nekrmit holuby! (holubi mají nejraději potravu naházenou na zem, proto nevadí v zimě krmení ptáčků v krmítkách uzpůsobených tak, aby se do nich holubi nedostali.
Regulace počtu holubů v exteriéru se provádí zpravidla v zimě.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů