Datový list dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 o detergentech

Dle nařízení č. 648/2004 o detergentech je každý výrobce detergentu povinen dodat také datový list složek..

Datový list dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 o detergentech

Výrobcia distributoři uvádějící na trh směsi,na něž se vztahuje totonařízení, neprodleně a bezplatně zpřístupní všem zdravotnickým pracovníkům, kteří o to požádají, datové listy složek detergentů. Informace obsažené v datových listech musí být zvláštním veřejným subjektem a zdravotnickými pracovníky uchovávány jako důvěrné a používány pouze pro lékařské účely. Výrobce má povinnost zpracovat datový list dle části C, přílohy VII a na svých internetových stránkách zveřejnit datový list dle části D, přílohy VII nařízení č. 648/2004.

Datový list dle části C, přílohy VII nařízení č. 648/2004 musí obsahovat:

- název detergentu

- jméno výrobce

- pro každou přísadu uvede:

o obecný chemický název

o název podle IUPAC

o název podle INCI (pokud je k dispozici)

o číslo CAS (pokud je k dispozici)

o název podle Evropského lékopisu (pokud je k dispozici)


Všechny přísady se uvedou v sestupném pořadí podle hmotnosti a seznam se rozdělí podle těchto rozpětí hmotnostních procent:

- 10 % nebo více,

- 1 % nebo více, avšak méně než 10 %,

- 0,1 % nebo více, avšak méně než 1 %,

- méně než 0,1 %.

"Přísadou" se rozumí každá chemická látka syntetického nebo přírodního původu, která je úmyslně zahrnuta do složení detergentu. Parfém, vonná silice nebo barvivo se považují za jedinou přísadu a žádná z látek, kterou obsahují, se na seznam neuvádí, s výjimkou alergenních vonných látek, pokud

celková koncentrace alergenní vonné látky v detergentu přesahuje limit 0,01%.

Datový list dle části D, přílohy VII nařízení č. 648/2004 musí obsahovat stejné informace jako datový list dle části D s výjimkou tohoto:

- informace o rozpětí hmotnostních procent se nepožaduje

- čísla CAS se nepožadují.

Ing. Martina Stoszková, GRACILIS s.r.o.

www.gracilis.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů