ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA

16.10.2018

Seminář, školení

Přednášející a jejich přednášky:

Mgr. Jakub Bucek, jednatel BUCEK s.r.o., Brno
PROBLEMATICKÉ ČÁSTI ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ
PROBLEMATICKÉ KAUZY TÝKAJÍCÍCH SE ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ - AKCE, KTERÉ SE ŘEŠILY V RÁMCI MŽP A BYLY ŘEŠENY S AUTORY METODIKY SYMOS A ATEM
INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ VŮČI VEŘEJNOSTI (PŘEDEVŠÍM PM10 DEN)

MUDr. Helena Kazmarová, ředitelka STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, Praha
VYUŽITÍ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ PRO HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK - POŽADAVKY ZPRACOVATELŮ HRA.
LIMITY, DOPORUČENÉ HODNOTY A JEJICH VZTAH KE ZDRAVÍ

Mgr. Ondřej Vlček, vedoucí oddělení modelování a expertiz ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha
PROBLEMATIKA UZNÁVÁNÍ NOVÝCH MODELŮ JAKO REFERENČNÍCH PRO MODELOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ - ROZDÍLY MEZI MODELY SYMOS A AUSTAL 2000

Mgr. Jan Karel, jednatel ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha
MODELOVÁNÍ EMISÍ Z DOPRAVY - APLIKACE NOVÝCH METODIK A DALŠÍ DOPORUČENÉ POSTUPY

Seminář se bude zabývat rozptylovými studiemi z pohledu praktického využití (i pro rozhodování státní správy).
Budou komentovány jednotlivé postupy přípravy modelového hodnocení tak, aby se daly vyhodnotit ve vztahu ke skutečným měřením imisního zatížení.
Budou diskutovány problematické části modelového hodnocení kvality ovzduší, ve vztahu k měřením automatického imisního monitoringu a OZKO.

V druhém bloku přednášek bude prezentováno využití rozptylových studií pro hodnocení
zdravotních rizik z pohledu požadavků zpracovatele HRA a dále limity, doporučené hodnoty a jejich vztah ke zdraví.
Následovat bude přednáška věnovaná problematice uznávání nových modelů jako referenčních pro modelování kvality ovzduší. Rozebrány budou jednotlivé aspekty - nároky na modely z pohledu zdrojového kódu, vstupních dat, nároků na výstupy atd. Bude stručně představen model AUSTAL 2000 o jehož zařazení mezi referenční modely se uvažuje.

V závěrečných přednáškách bude představena doporučená aplikace aktuálních metodik pro zpřesnění výpočtů emisí z automobilové dopravy - resuspenze částic a na ně vázaných látek z povrchu komunikací, stanovení skladby vozového parku v konkrétním území, emise v reálném provozu na komunikacích.
Rovněž bude prezentována příprava nových emisních faktorů pro automobilovou dopravu
a komplexní aktualizace programu MEFA. Pozornost bude věnována též stanovení emisí z provozu nesilničních vozidel a strojů.

Seminář je určen:
o zpracovatelům rozptylových studií
o projektantům, architektům, zástupcům podnikatelské sféry 
o pracovníkům státní správy a samosprávy - seminář se bude zabývat rozptylovými studiemi z pohledu praktického využití pro rozhodování státní správy.

Vložné: 1645,- Kč bez DPH
 

Místo konání akce:
Hradec Králové
Adresa konání akce:
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Kontakt:
Hana Šimánková
Telefon:
733105655
září 2018
po
út
st
čt
so
ne
3
4
5
6
7
11
12
13
17
18
19
20
24
25
26
27

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů