Amaltheia: Konference o výchově přírodou

14-15.10.2022

Konference

Tato konference je pro všechny, které zajímá výchova v přírodě a zážitková pedagogika.

Zatímco mýto-poetická zkušenost dovedla propojit animální s lidským i posvátným, soudobá vědecko-technická racionalita se omezuje na počítání kroků a minut strávených mimo obydlí. Konference si klade za cíl opětovně zvýznamnit přírodu jako nenahraditelnou učitelku vedoucí nás od virtuality zpět k realitě přirozeného poznávání sebe sama, lidských vztahů i údivu nad krásou kosmu.

Předpokládaný okruh návštěvníků konference: 

  • veřejnost se zájmem o výchovu v přírodě a zážitkovou pedagogiku;
  • studenti nejenom pedagogických a kinantropologických oborů;
  • absolventi škol poměřující teoretické poznatky silou praxe;
  • akademičtí pracovníci a učitelé nespokojující se s tím, čeho již bylo dosaženo;
  • členové volnočasových organizací.

Konferenci pořádá Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti 30. výročí svého založení.

Zvaní řečníci

Dr. Zbigniew Jan Czendlik, římskokatolický kněz (autor mj. Postel, hospoda, kostel; Uchem jehly)

doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D., pedagog environmentální výchovy (autor mj. Příroda 2.0? Využití digitálních médií pro terénní interpretaci přírodního dědictví)

PhDr. Allan Gintel, CSc., psycholog, pedagog, nakladatel, iniciátor experimentálních kurzů Gymnasion, zakladatel Prázdninové školy Lipnice (autor mj. Zahrady pozemských radostí; Prázdniny v pohybu)

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., filosofka, fenomenoložka (autorka mj. Žít z vlastního pramene; Logos ve výchově, umění a sportu)

prof. Pavel Hošek, Th.D., teolog, religionista a pedagog (autor mj. Evangelium podle Jaroslava Foglara; Evangelium lesní moudrosti)

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., přednosta dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (autor mj. Mýty a fakta o autismu; Psychiatrie a pedopsychiatrie)

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D., trenér a kouč (autor mj. Vnitřní svět vítězů; Neztraťte motivaci v době blahobytu)

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., pedagog na pomezí kinantropologie a filosofie, spoluzakladatel a první šéfredaktor časopisu Gymnasion (autor mj. Zážitková pedagogika; Putování a smysl života)

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr., sociolog, religionista (prorektor UP, autor mj. Zelení bódhisattvové; Individualizace náboženství a identita)

Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D., architektka a vysokoškolská pedagožka (autorka mj. Architektonická soutěž a veřejný prostor; Svět architektury a divadla)

PhDr. Ivana Turčová, Ph.D., vedoucí Oddělení turistiky, sportů a výchovy v přírodě FTVS UK

Zdeněk Weber, mentor mužských výcviků, vision questu a průvodce (autor mj. Já, muž - rozhovory o mužské cestě, hledání vize a lásce k životu)

Jiří Edy Zajíc, katolický pedagog, publicista a skaut (autor mj. Pojďme ještě kousek)

Předběžný program

  • zvaní řečníci s diskusí
  • přednášky vybrané z otevřené výzvy k vystoupení
  • panelové diskuse
  • workshopy
  • prezentace postupů a metod

Místo konání akce:
Olomouc, FTK
Adresa konání akce:
třída Míru 117 | 771 11 Olomouc, aula | NA 4.20 budova NA | budova děkanátu
Kontakt:
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
Telefon:
+420 585 636 103
říjen 2022
po
út
st
čt
so
ne
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
19
20
24
25
26

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů