Povinnosti v podnikové ekologii v praxi - novinky v legislativě ochrany životního prostředí

6.10.2022

Seminář, školení

 Obsah:

Odpady:
Změny podle přechodných ustanovení pro r. 2023

 • Provoz mobilních zařízení.
 • Povinnosti původců při předání odpadů dopravci.
 • Kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu?
 • Za jakých podmínek lze vyvézt odpad z režimu odpadu?
 • Stanovení nových termínů z přechodných ustanovení.
  • Evidence u oprávněných osob, nové kódy nakládání.
  • Evidence při povolení mísení odpadů.
 • Nové pojmy, resp. upřesnění - soustřeďování odpadu, zasypávání, dopravce, energetické využití.
 • Jak je to s platností provozních řádů oprávněných osob.
 • Kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit?
 • Výjimky při využívání odpadu v zařízeních bez povolení.
 • Předání a převzetí odpadů.
 • Odpady předávané do obecního systému.
 • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče.
 • Odpadní olej.
 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady.

Obaly

 • Problematické typy obalů a jejich zařazení z pohledu systému AOS EKO-KOM a.s.
 • Změnový zákon v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.
 • Změna zákona o obalech.

Vody:
Změna zákona o vodách - nejzásadnější změna v oblasti ŽP

 • Odběry vod a vypouštění - kdy je povinný souhlas k nakládání s vodami a kdy pouze kolaudace vodního díla.
 • Rozhodnutí a povolení.
 • Analýzy, odběr, rozbor a použitá analytická metoda.
 • Ohlašování vod podle § 38 ve formuláři F_VOD_38.
 • Určování znečištění odpadních vod, odečty a měření.
 • Vývoz bezodtoké jímky - doklad o vývozu a jeho rozsah.

Ovzduší:

 • Regulované látky a F-plyny - kontrola těsnosti a evidence zařízení pro kontrolu ČIŽP.
 • Změny zákona č. 201/2022 Sb., o ochraně ovzduší pro rok 2022/2023.

Výrobky s ukončenou životností:

 • Definice elektrozařízení, zda výrobek/komponenta splňuje či nesplňuje definici elektrozařízení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Chemické látky:

 • Nové pokyny pro bezpečné zacházení.
 • Bezpečnost práce při práci s CHLaS.
  • Návaznost na spolupráci s preventistou BOZP.
  • Povinnosti o zdravotních prohlídkách, např PUR pěny.
  • Limity pro práci s CHLaS, nejvyšší a přípustné expoz. limity.
 • Oznamování dovozců a následných uživatelů při uvedení na trh směsí zařazených jako plyny pod tlakem a výbušnin (PCN formát s uvedením identifikátoru UFI).
 • Práce s CHLaS v podniku ve vazbě na jednotlivé složky životního prostředí.
 • Rozsah informací o CHLaS.
 • Informace o expozičních scénářích.
  • Kdy je chemická látka musí mít?
  • Kdy je chemická směs musí mít?
  • Limity pro práci s CHLaS, nejvyšší a přípustné expoz. limity.
 • Kdo má jakou odpovědnost
  • Mít Bezpečnostní list s ES.
  • Aplikovat povinnosti z něho do praxe.

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a oběd. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Místo konání akce:
Olomouc, Clarion Congress
Adresa konání akce:
Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc
Kontakt:
Simona Novotná
Telefon:
777665153
říjen 2022
po
út
st
čt
so
ne
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
19
20
24
25
26

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů