Vrty pro studny a tepelná čerpadla systému země - voda a voda - voda, jejich umisťování, projektování, povolování a provádění

31.10.2023

Seminář, školení

Přednášející a obsah semináře:
RNDr. Svatopluk Šeda - Česká asociace hydrogeologů


V současné době dochází k významnému nárůstu počtu vrtaných studen, vrtů pro tepelná čerpadla, ale i jiných zásahů do zvodněného horninového prostředí typu pilotových základů, hlubších průzkumných vrtů pro stavební účely, apod.

Stejně rychle dochází ke změně právních předpisů, na základě kterých se mají tyto objekty umisťovat, projektovat, povolovat a provádět a tak více než kdy jindy dochází k jejich porušování ať již z neznalosti, nebo z úmyslu.


Výsledkem je nebývalý nárůst kolizních situací, střetů zájmů či dosud neodhaleného ovlivňování vodního režimu.

Náplň semináře je proto následující:

  • Základní informace o geologickém prostředí ČR v kontextu odlišných rizik zásahů do horninového prostředí různého původu
  • Základní informace o druhů vrtů a technologii jejich provádění
  • Umisťování, projektování, povolování a provádění vrtaných studen v intencích současných právních předpisů
  • Umisťování, projektování, povolování a provádění vrtů pro tepelná čerpadla systému země x voda a voda x voda v intencích současných právních předpisu
  • Rizika provádění jednotlivých typů vrtů pro vodní režim území, příklady rizikového chování v jednotlivých fázích přípravy a provádění vrtných prací a způsoby eliminace těchto rizik
  • Zajímavosti z oboru hydrogeologického
Místo konání akce:
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Adresa konání akce:
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Kontakt:
Ing. Petr Dolejš
Telefon:
234 221 123-4
říjen 2023
po
út
st
čt
so
ne
3
4
5
10
11
12
13
14
17
18
19
24
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů