Přehled aktuálně platných povinností v oblasti nakládání s odpady

14.9.2023

Seminář, školení

Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. K novému zákonu o odpadech č. 541/2020 Sb., účinnému od 1. 1. 2021, byla následně vydána velice rozsáhlá prováděcí vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb., která byla však již v průběhu roku 2022 novelizována, a to nejprve vyhláškou č. 78/2022 Sb. a následně vyhláškou č. 445/2022 Sb. Seminář si klade za cíl především seznámit účastníky s praktickou aplikací aktuálně platné legislativy a také se změnami povinností, které mají odloženou účinnost. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Program semináře: 

 • Právní rámec nakládání s odpady - zákon o odpadech a související zákony, prováděcí předpisy, metodické pokyny MŽP
 • Způsoby nakládání  s odpady u původce odpadů
 • Předcházení vzniku odpadů a hierarchie nakládání s odpady - předcházení vzniku odpadů,
 • Vedlejší produkt - možnosti využití režimu vedlejšího  produktu,  výhody pro  původce odpadů
 • Povinnosti při nakládání s odpady - obecné povinnosti, povinnosti původce odpadů
 • Soustřeďování odpadů - povinnosti při soustřeďování odpadu - upuštění od odděleného soustřeďování odpadu
 • Obecní systémy nakládání s KO - oddělený sběr komunálních odpadů, výpočet podílu odděleně soustředěných složek KO
 • Komunální odpady od zaměstnanců a návštěvníků provozovny
 • Předávání odpadu - předávání odpadu do zařízení, předávání odpadu obchodníkovi s odpady, předávání odpadu obci
 • Přeprava odpadů v rámci ČR - požadavky na přepravu odpadů, ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • Odstraňování odpadu - podmínky odstraňování odpadu, podmínky ukládání odpadu na skládky
 • Povinnosti při nakládání s některými odpady - nebezpečné odpady, vyloučení  nebezpečných  vlastností odpadů, stavební a demoliční odpady, odpady ze zdravotní a veterinární péče
 • Dokumentace k odpadu - informace o osobě a odpadu, základní popis odpadu
 • Vedení evidence odpadů a ohlašování - nová katalogová čísla a evidenční kódy, vedení průběžné evidence, ohlašování odpadů
 • Vybrané přestupky původce odpadů - přestupky původce, sankce

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen i prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře.

Místo konání akce:
Praha, hotel Tristar - Congress + on-line
Adresa konání akce:
U Sluncové 14, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035
září 2023
po
út
st
čt
so
ne
6
7
8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů