iKURZ: Soustřeďování komunálního odpadu a jeho tříděných složek ve firmě ve vazbě na požadavky zákona o odpadech pro implementaci do praxe

11.6.2024

Seminář, školení

 Téma:

Dozvíte se:

 • co je soustřeďování využitelných komunálních odpadů dle § 62 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech
 • jak nakládat s bioodpady
 • jak označovat nádoby určené k soustřeďování komunálních odpadů
 • jak správně vést evidenci odpadů, aby byla ve shodě splatnou legislativou
 • co všechno, komu a v jaké struktuře vykazovat
 • jaké lze uzavírat smluvní vztahy a jaké povinnosti vyplývají z nájemních smlouvách

Obsah:

 • aktuální legislativa
 • základní pojmy
  • soustřeďování
  • shromažďování
  • skladování
 • povinnosti dle § 62 zákona o odpadech č. 541/2021 Sb.
  • zaměstnavatel - zaměstnanec
  • veřejný prostor
 • metodika MŽP
 • označování odpadů
 • možnosti upuštění od odděleného soustřeďování
 • povinnosti vedení evidence odpadů a ohlašování
 • ISOH - CRZP - ISPOP

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 12:00. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY pro Vás pořádáme více, než 10 let. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas i peníze. Požadavky jsou minimální: internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů