ISPOP a ohlašování v oblasti odpadů za rok 2023

25.1.2024

Seminář, školení

Seminář je určen všem pracovníkům, kteří mají za úkol vedení evidencí a plnění ohlašovací povinnosti podle zákona o odpadech a dalších právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Na semináři budou podrobně komentovány postupy a pravidla pro vedení evidencí původců odpadů a jednotlivých typů zařízení a jejich ohlašovací povinnosti. Následovat bude praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

 •  Evidence a ohlašování podle zákona o odpadech a přechodná ustanovení k evidenci a ohlašování:
 • aktuální právní úprava nakládání s odpady
 • novela prováděcích vyhlášek k zákonům 541/2020 Sb. a 542/2020 Sb.
 • povinnosti původce odpadů, obecné zásady vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů původcem
 • evidence odpadů a ohlašování provozovateli zařízení pro nakládání s odpady
 • vedení evidencí a ohlašování (např. zpracovatelé elektrozařízení, zpracovatelé vozidel s ukončenou životností, sběrny odpadů a sběrné dvory, atd.)
 • ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • ISPOP, aktuální změny, ohlašování v oblasti odpadů, SEPNO:
 • právní a organizační rámec plnění ohlašovacích povinností
 • změny ohlašování v souvislosti s provozem systému ISPOP 2
 • změny způsobu přihlašování do účtů ISPOP, SEPNO, CRŽP
 • Centrální registr ŽP (CR ŽP) a napojené systémy
 • základní činnosti v CR ŽP - praktická ukázka práce v CR ŽP
 • registrace subjektu, přidělení agendy, zmocnění
 • ISPOP2 - praktická ukázka ohlašování
 • vyplnění hlášení F_ODP_PROD
 • koncepty hlášení, kontrola a podání hlášení, ověření stavu hlášení
 • ověřování hlášení orgány ORP
 • oprava údajů v podaném hlášení
 • Modul SEPNO pro el. ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Lektor: Ing. Petr Šulc - sfe consulting s.r.o. a výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen i prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře. Co obnáší vzdálená účast na semináři je uvedeno níže.

Místo konání akce:
Praha, hotel Olympik + online
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 8, 186 00
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů