iKURZ: Odpadová legislativa po ukončení přechodného období a její dopad na původce odpadů od 1. 1. 2025

29.8.2024

Seminář, školení

 Téma:

Účastí na tomto online semináři získáte ucelené informace o novinkách a změnách, které nová legislativa přinese původcům odpadů, pozornost bude věnována zejména způsobu vedení průběžné evidence na provozovnách původců odpadů. Budete seznámeni se základními pravidly vedení evidence podle typu evidenta a podle způsobu nakládání s odpady, bude objasněn princip přidělování a používání identifikačních čísel provozovny, zařízení, obchodníka nebo skladu u původce. Pozornost bude rovněž zaměřena na novinky, změny i časté problémy právě v oblasti evidence.

Obsah:

Obecný úvod do nové legislativy

  Aktuální právní předpisy

  Metodické pokyny, sdělení a návody MŽP

Základní pojmy důležité pro vedení evidence

  •  Vedlejší produkt
  •  Odpad - neodpad
  •  Povinnosti původce odpadu
  •  Vznik a zařazování odpadu
  • Orientace v novém registru zařízení
  • Shromažďování odpadů - značení
  •  Upuštění od odděleného soustřeďování
  • Sklad odpadů u původce - možné zařízení pro nakládání s odpady
  •  Identifikační číslo provozovny, skladu u původce, obchodníka a zařízení

Vedení průběžné evidence a ohlašování, kontrola dat, praxe

  Původce odpadů (stacionární provozovna / činnost na území/ sklad u původce)

  Zapojení do obecního systému na základě smlouvy

  Obchodník, dopravce, zprostředkovatel a provozovatel zařízení (stacionární, mobilní) jako partner

 Evidence nevýrobních odpadů (komunálních)

Další ohlašovací povinnosti související s průběžnou evidencí

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:30. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží prezentaci a osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů