Neděle, 16. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Státní program EVVO ČR

(State EEA Programme of the Czech Republic)

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (SP EVVO) zaměřený mimo jiné na environmentální vzdělávání veřejné správy, byl přijat vládním usnesením č. 1948 ze dne 23. října 2000. Koordinací EVVO je pověřena Meziresortní pracovní skupina ustanovená při MŽP ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je gestorem školského environmentálního vzdělávání. Na EVVO se podílejí správy národních parků, Správa ochrany přírody, CENIA, česká informační agentura životního prostředí a některé nevládní ekologické organizace, hlavně Český svaz ochránců přírody, Síť ekologických poraden STEP, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a jiní.

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů