Pondělí, 17. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

SWOT analýza

(SWOT analysis)

SWOT analýza je standardní metoda používaná k přehlednému, v podstatě tabelárnímu, znázornění silných a slabých stránek posuzovaného objektu neboli jeho pozitiv a negativ z hlediska zamýšleného použití. Zkratka SWOT je vytvořena z počátečních písmen anglických slov: strong (silný), weak (slabý), opportunities (příležitosti), threats (hrozby). Při tabelárním znázornění jsou silné stránky a z nich vyplývající příležitosti (S - O) uvedeny v jedné horizontále a pod nimi pak po zapsání příslušných atributů, jsou opět v jedné horizontále uvedeny slabé stránky objektu a případné hrozby, problémy, ke kterým může dojít (W - T).

Výhodou SWOT analýzy je možnost rychlé orientace v pozitivech a negativech posuzovaného objektu z hlediska jeho zamýšleného použití. Je však nutné mít na paměti, že předpokladem této výhody, je provedení vyčerpávající a objektivní analýzy posuzovaného objektu, oddělení nepodstatných rysů od podstatných a co nejstručnější a zároveň co nejvýstižnější popsání uvedených atributů.

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů