Pondělí, 17. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Udržitelná spotřeba

(sustainable consumption)

je pojem, který navazuje na požadavek realizovat udržitelný rozvoj změnou vzorců spotřeby a výroby jak bylo stanoveno na Summitu Země (viz). Pojem byl definován v roce 1994 v norském Oslu na Symposiu o udržitelné spotřebě jako:

"používání služeb a příslušných výrobků, jež odpovídají základním potřebám člověka a zlepšují kvalitu jeho života, přičemž zároveň minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci emisí odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu výrobku tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací."

Literatura:

1) OECD: Report of the OECD workshop on information and consumer decision-making for sustainable consumption, January 2001

2) UNCSD: Report on the seventh session on commission on sustainable development, New York, 1999

3) Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky, Planeta, ročník XII, číslo 4/2005, MŽP, ISSN 1213-3393

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů