Pondělí, 17. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Zelené zásobování

(green procurement)

se užívá v případě zásobování orgánů veřejné správy. Jde v podstatě o zelené nakupování (green purchasing), ale ve větším měřítku.

Vedle pojmu ekvivalentního anglického výrazu green procurement se vyskytuje ještě pojem eco-procurement čili eko-zásobování (viz), kde se jedná nejen o nakupování výrobků s co nejnižšími negativními dopady na životní prostředí, ale i o omezení nákupů čili snížení množství nakupovaných výrobků.

Výsledky studie realizované Komisí EU v roce 2003 ukázaly, že pokud jde o zelené zásobování orgánů veřejné správy je na prvním místě Švédsko, kde s propagací zeleného nakupování začaly na začátku 90. let min. století a v letech 1998 až 2001 jmenovala švédská vláda Výbor pro ekologicky udržitelné veřejné zakázky. Jedním z výsledků práce Výboru bylo vytvoření obecného národního nástroje, tzv. EKU. instrumentu na podporu ekologicky udržitelných veřejných zakázek. Zelené zásobování je ve Švédsku zavedeno již u 50 % úřadů a environmentální kritéria jsou uvedena u více než 50 % nákupů. Na druhém místě je Dánsko s 40 % úřady, kde je zelené zásobování zavedeno u více než 50% nákupů. Na třetím místě je Německo s 30 % účastí, dále Rakousko s 28 % účastí a Velká Británie s 23 % účastí. Průměrná účast v EU je 19 %. V ČR začalo se zeleným zásobováním (nakupováním ekologicky šetrných výrobků) MŽP na základě příkazu ministra z r. 1998. V r. 2000 bylo přijato usnesení vlády podporující nakupování ekologicky šetrných výrobků centrálními orgány státní správy. Kancelář veřejného ochránce práv v Brně začala zeleně nakupovat v rámci realizace ekologicky šetrnějšího provozu v roce 2003.

Literatura:

Stav zeleného zásobování v Austrálii v roce 2004 - zpráva na: www.greenprocurement.org.au

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů