Úterý, 18. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Zelená veřejná zakázka

(green public procurement)

je taková veřejná zakázka (viz), kde se nárokuje i určité splnění environmentálních požadavků, ať už v rámci technických požadavků nebo v rámci výběrových kritérií.

Vzhledem k tomu, že nákupy v rámci veřejných zakázek tvoří cca 14 % až 16 % HDP Evropské unie, považuje Evropská unie zavedení zelených veřejných zakázek za velmi významné z hlediska ochrany životního prostředí a podporuje jej ve svém Šestém akčním programu. Nezanedbatelná není ani ta skutečnost, že zařazení environmentálního hlediska do veřejných zakázek bude výrobce motivovat k vývoji nových produktů a technologií s nižšími negativními dopady na životní prostředí. Také v našem novém zákoně č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách je již jedním z kritérií pro zadání veřejné zakázky i ekologická vlastnost předmětu a je požadováno, aby uchazeč doložil, že předmět plní požadovanou jakost z hlediska ochrany životního prostředí.

Literatura:

ICLEI: The World buys Green - International Survey on National Green Procurement Practices, Germany 2001

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů